Akcie

AKCIE

Čo znamená inklúzia v praxi?

Náš svet je veľmi rozmanitý, diverzita je mu vlastná, každý sme iný, ako vyzeráme, aké máme vzdelanie, aké máme povahové črty, aký máme intelekt, aký vek. Líšime sa zmyslom pre humor, vekom, pohlavím, etnickou príslušnosťou, fyzickými schopnosťami, zdravotnou kondíciou, politickou orientáciou či systémom náboženských a etických hodnôt. „Inklúzia znamená začlenenie a akceptovanie každého na báze rešpektovania rovnej hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí“.  V tomto zmysle sa inklúzia týka všetkých oblastí nášho života. Veľmi citlivo ju vnímame práve v oblasti starostlivosti o seniorov a vzdelávania, kde sú žiaci so zdravotným znevýhodnením znevýhodnení v zmysle porušenia princípu rovného prístupu k vzdelávaniu. Pestrosť v stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní je tiež práve desegregácia izolovaných seniorov a znevýhodne ných detí so zdravotným postihnutím. Naši prijímatelia vítajú v spoločenskej miestnosti žiakov tretieho ročníka zo ŠZŠ s MŠ Karpatská. Štyri tímy zložené z detí a seniorov súťažia vo vedomostnom kvíze, v pohybovej aktivite a v hádaní piesní s interpretmi. Na prvom mieste sa umiestňujú Tryskáči, na druhom Mole, na treťom Šikovníci a diplom za aktívnu účasť si odnášajú Mudrlanti. Ak by ste si chceli overiť vaše znalosti, môžete skúsiť odpovedať na niektoré otázky z nášho vedomostného kvízu: 1. Čo je to slnovrat? 2. Napíšte porekadlo. 3. Koľko trpaslíkov mala snehulienka? 4. Čo je to šúpolie? 5. Ktorý mesiac má 28 dní? Diverzita v nasledujúcich fotografiách nepotrebuje vysvetlenie, stačí že sme spolu Pani Emka, učiteľka hry na klavír spája svojou virtuozitou deti  s našimi seniormi Deti nám radi ukazujú svoje motorické zručnosti Zapojíme všetky svoje schopnosti, každý čosi vie, spolu vieme viacej Je nás čoraz viacej, tešíme sa na stretnutia Koncetrácia a tréning kognitívnych schopností sú pre nás korením všedných dní Dať šachovú partiu s mladým študentom je skoro sviatok a čas uteká Spoločný tanec v lete je pre nás najfarebnejší

Láske k hudbe nás učí profesionálka, pani Mgr. Emka Zvaríková

Pani Emka, Mgr. Ema Zvaríková pravidelne učí záujemcov hrať na klavír, podobne, ako to robila počas svojich profesionálnych rokov života. Inak tomu nebolo ani v jedno piatkové popoludnie s našou inštruktorkou sociálnej rehabilitácie s Anastáziou Lackovou, s ktorou sa úspešne naučili zahrať 4 – ručne českú pieseň Jede jede poštovský panáček…   Keď pani Emka zaujme svojou virtualitou najma menšie deti je tu vzájomná radosť a obdiv S Ing. Martinkou Kováčikovou, našou druhou inštruktorkou sociálnej rehabilitácie znie spoločenskou miestnosťou profesionálny štvorručný koncert vážnej hudby

Prezentácia fotografií, prednáša pán Ing.Juraj Alfoldi

V pondelok 13.11.2023 o 14:00 hodine v dolnej spoločenskej miestnosti sa naši prijímatelia zúčastnili prezentácie fotografii, ktoré za svoj život vytvoril a zverejnil Ing. Juraj Alföldi. Už v mladosti pána Juraja fascinovali zachytené momenty života ľudí a prírody. Fotografii sa venoval už na Základnej škole, kde si fotografie aj sám vyvolával. Tu je aspoň malá ochutnávka z jeho tvorby. Pán Ing.Juraj Alfoldi nám prezentuje svoju tvorbu  

Oslava 20. výročia založenia HESTIA n.o.

Neziskovú organizáciu HESTIA n.o. založila 31.7.2003 Ing. Milada Dobrotková, MPH spolu s ďalšími dvoma zakladateľmi s myšlienkou vybudovať miesto, ktoré spája rodinnú, priateľskú atmosféru domova s profesionálnou starostlivosťou o obyvateľov zariadenia s ľudským prístupom personálu. Nie náhodou bol preto prijatý názov zariadenia HESTIA n.o.. Podľa gréckej mytológie bola Hestia bohyňa srdca, rodiny, domácej pohody, ktorá vždy veľmi starostlivo udržiavala pomyselný oheň v rodinnom krbe. HESTIA n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý poskytuje v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka na Bošániho ulici 2 sociálne služby: Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov. Ide o zariadenie plne vybavené pre prijímateľov sociálnych služieb s ľahším i ťažším zdravotným postihnutím s kapacitou 34 lôžok. Vo štvrtok 5.10.2023 oslávilo zariadenie svoje 20. výročie od založenia organizácie. Záhrada sa zaplnila farebnou výzdobou, balónmi, príjemnou hudbou, perfektným počasím a hlavne veľkým počtom milých ľudí, prijímateľov sociálnych služieb, ich príbuzných a priateľov, zamestnancov zariadenia a rôznych významných hostí. Pozvanie prijal i pán Martin Zaťovič, ktorý sa prihovoril hosťom so slovami: „…vám prajem naozaj ďalších minimálne 20 rokov takéhoto krásneho bývania a hlavne starania sa o vás. Naozaj sa o vás starajú perfektne, ste vysmiati a spokojní. A Vy seniori, ktorí tú bývate, nech sa Vám tu krásne žije. …“. Medzi ďalších hostí patrili pani riaditeľka Alžbeta Šporerová z Centra Rodiny Dúbravka, pani riaditeľka Mgr. Ľubica Jägrová so svojou zástupkyňou Mgr. Janou Hercegovou zo ŠZŠ s MŠ Karpatská, predsedkyňa z organizácie Komora opatrovateliek Slovenska pani Dana Grafiková a v neposlednom rade pán Ing. arch. Ivan Kočan, predseda správnej rady neziskovej organizácie HESTIA n.o.. Krásny kultúrny program si pre publikum pripravil Folklórny súbor Dopravár a spevácky súbor Dúbravský Matičiar.                     V závere si všetci pochutnali na guláši, tortách, chlebíčkoch, slaných pochutinách a ďalších rôznych dobrotách, ktoré pripravili šikovní kuchári alebo priniesli mnohí hostia do ...

Červený kameň na jeseň – výlet

Predstava o výlete na Červený kameň sa napĺňa realitou, naberáme odvahu, s odvahou prekračujeme osobné bariéry, búrame všetky predsudky. Odmenou je nám nádherné pomerne teplé jesenné počasie v Karpatoch. Autobus pre výlet nedostávame, situácia je taká, že nie sú šoféri, máme sa opýtať na jar. Nevzdávame sa, dávame dohromady štyri autá a výletu sa zúčastňuje 20 osôb z nášho zariadenia. Dar č.1 Krásne jesenné počasie Dar č.2  Všetci spolu Dar č.3 Kaviareň je otvorená, kávičku, históriu a krátky kvíz dáme Dar č.4 Hrad navštevujú trénovaní, tančiaci psi Dar č.5 Môžeme sa s nimi pohrať, tancujú pre nás   Dar č. 6 Sedíme na lavičkách a rozprávame sa Dar č.7  Prechádzka nádvorím Dar č.8  Aj slnko nám svieti Dar č.10 Máme v sebe nádej pre ďaľšie výlety /LK/

Galavečer Národná cena starostlivosti Dobré srdce 2023

Dňa 11.9.2023 v podvečerných hodinách sa v Bratislavskej tržnici konalo oceňovanie výnimočných ľudí z oblasti poskytovania sociálnych služieb. Galavečer Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce sa konal už po 4. krát a my sme mali tu česť sa ho zúčastniť, nie len ako diváci, ale i v hlavnej roli nominovaného kandidáta na ocenenie. Roman, dlhoročný opatrovateľ, začínal v tejto profesii ako 23 ročný, kedy opatroval svoju babku. Babka svojho vnuka viedla svojou múdrosťou, keď v tých časoch hovorievala: „Váž moje slová, máš sa starať o starých ľudí, lebo nikto sa nebude chcieť starať“. Roman si následne vybral profesiu opatrovateľa. V zariadení HESTIA, n. o. pracuje 14 rokov a rád by svoju profesiu vykonával až do odchodu do dôchodku. Okrem opatrovateľských činností veľmi rád s prijímateľmi sociálnych služieb tancuje a spieva. Ma rád, keď vidí úsmevy na ich tvárach. Roman bol vybraný medzi výnimočných opatrovateľov spolu s ďalšími dvoma kandidátkami v kategórií oceňovaných opatrovateľov. Výhru získala jeho kolegyňa pani Marta Valovičová, ktorá sa tejto práci obetavo venovala po celý svoj život. V ďalších kategóriách boli ocenení: zdravotná sestra pani Kamila Magátová, odborná pracovníčka pani Miriam Orbisová, manažérka v sociálnych službách pani Mária Kóšová. Cenu Poskytovateľ sociálnych služieb si odniesla Slovenská katolícka charita. Ocenená bola aj pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, za výnimočný prínos pre sociálne služby. Emotívny večer otvorila tohtoročná ambasádorka Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce, pani Zuzana Šebová. Celým večerom nás sprevádzal moderátor Martin Nikodým. Jednotlivé oceňované kategórie boli doplnené bohatým kultúrnym programom. Vystúpila skupina Fragile, speváčky Katka Koščová a Nela Pocisková, klavirista Jozef Hollý, a na záver spevák Robo Grigorov. Za naše zariadenie sa zúčastnilo 12 zamestnancov, zamestnaných naprieč všetkými profesiami od kuchárov, sociálnych pracovníkov, opatrovateľov a praktické sestry až po vedenie zariadenia. Spoločne sme tak prežili príjemný kultúrny pondelkový galavečer.   (PO)    

„Máme len jeden život“

Je úžasné, keď sa generácie prepájajú. A pri našich stretnutiach s deťmi zo špeciálnej základnej školy Karpatská je toto prepojenie vždy plné radosti, smiechu a energie. Zvyčajne k nám detičky z Karpatskej prídu do zariadenia s milým vystúpením. Tentoraz sme boli pozvaní my k nim a užili sme si krásne slnečné predpoludnie na ich dvorčeku. Pani Terezka: Detičky tancovali, všetci sa zapájali a pekne nás pohostili. Starší žiaci nás so zručnosťou čašníkov pohostili kávou a dobrotami: „Rád som tetám urobil a ponúkol kávu“ Mladšie deti mali pre nás pripravené tanečné predstavenie v rytme známeho hitu Sprejer Frajer. Je vidieť, že pani učiteľky sa deťom veľmi venujú a intenzívne s nimi pracujú. Maťko: „Mne sa páčilo, ako sme boli na ihrisku – veľa detí a staré babičky“. Naše seniorky sa nedali dlho núkať a zatancovali si spolu s deťmi. Detské pesničky striedali staršie šlágre a veru tak starší, ako aj mladší sa vytancovali a zabavili aj pri piesňach Karola Duchoňa. Deti a seniorky našli spoločnú reč aj pri logickej hre Zámecké schody, ktorá ich veľmi bavila. Toronto sa jednoducho pridal. Všetci naši klienti si pochvaľovali, aké boli deti milé, zvedavé a uvoľnené a aké vydarené stretnutie to bolo. Alex: „Mne sa páčilo, ako sme urobili takého hada, ako sme spolu tancovali a hrala hudba nahlas na celú školu. A aj som jedol chlebík a čipsy“. Dojmy našich senioriek: Pani Emka: „Bolo to krásne stretnutie. Detičky boli veľmi milé a zlaté. Mám z toho nášho stretnutia pekné dojmy. Robili sme spolu vedomostnú hru a potom sme si spolu zatancovali“. Pani Magdalénka: „Detičky boli milé a zvedavé a pani učiteľky sa usilovali rozprávať o deťoch, čo všetko dokážu“. Pani Anička na poznámku pri odchode na parkovisku: „Pani Anička, vy ste nejaká roztancovaná“. Pani Anička: „Veď mám len jeden život“. Pani Marika: „Celkovo to bolo vydarené. ...

Výlet je vtedy, ak je v nás zvedavosť, dieťa a mladosť

Sedíme v plnom vláčiku „Prešpuráčiku“ a vnímame oveľa viacej ako iní obrovské zmeny Bratislavy, tešíme sa, keď sa orientujeme. História, okolie Bratislavského hradu, staré Národné divadlo, Pálfyho palác, Grasalkovičov palác. Všetky spomienky sú zrazu otvorené, iskry vlastnej minulosti premietnuté. Výhľad spopod Slavína nás trochu vydesí, nevieme, či sme v Bratislave, alebo priamo v Manhattan. „Na „Hajdučke“ som býval, „Charitas“ poznám veľmi dobre“ dodáva pán Marián a k Charitasu sa pridávame ďalší traja, ktorý sme tam ako študenti chodievali na stravu. „Zrekonštruovaná striekajúca fontána na námesti Slobody je fajn, prečo by nemala striekať, tak sme ju vídavali“, dodá pán Juraj. „Tam je Botanická záhrada, tam je Pioniersky palác, aha Mičurinci, tam sú veľké skleníky“, znie v úplne obsadenom vláčiku na výlete Bratislavou.  Na schodoch sú poskladané invalidné vozíky a rollery, naše pomôcky. Pán Z: „Dva roky som býval v internáte v Horskom parku, švédske domky, tam sme si vtedy museli kúriť uhlím. Potešil ma výlet okolo Slavína, rád som sa prešiel sadom J.Kráľa“. Pán Juraj:  „Veľmi oceňujem výlet, je to také humánne voči nám, keď tu sme, aj spoločné oslavy sú niečo viacej, ako sme si predstavovali. Na Slavíne sme s manželkou kedysi randili a internát v Horskom parku poznám úplne presne, veru sme si museli kúriť, radšej sme išli večer do kina, aby zakúril niekto iný.“ Posedíme pod stromami v Sade Janka Kráľa, popíjame kávičku, ktorou nás ponúknu v detskej záhrade, pochutnáme si na zmrzline, nadýchame sa vône ruži z rozária, spomenieme históriu, osamelú vežu z Františkánskeho kostola, Napoleónov val, dávny „Propeler“ a zisťujeme, že si veľa pamätáme. Duchovný pán Pivka: „Keď robievam duchovné stretnutia s klientami, vtedy som pán Pivka, ale keď som na výlete, tak vtedy som Paľko“. Pani Agátka: „Som Bratislavčanka, ale v živote som nebola v Sade Janka Kráľa, prekvapená som veľkými lúkami, kde ležia ľudia na dekách, ako ...

Fašiangová veselica

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem. Rok 2023 sme vítali všetci opäť COVID karanténou. Všetkým  bolo ľúto, že najzábavnejšie a najrozmarnejšie fašiangové obdobie roka sme trávili izolovaní v izbách a v respirátoroch. Preto sme sa nečudovali, že po odznení posledných príznakov choroby sa naši klienti začali netrpezlivo dožadovať fašiangových tradícií. Veď aké by to boli fašiangy bez výborných šišiek, zábavy a piesní? A tak sme to stihli tak akurát 😊 – presne v posledný fašiangový deň pred Popolcovou stredou – 21. februára vypukla v HESTII veselica s hostinou. Prípravy začali deň vopred – však nesmú chýbať farebné papierové výzdoby a girlandy. Stázka napiekla s klientami slané pochúťky z lístkového cesta a kreativita a nápady našich klientov nechýbali ani pri výrobe masiek a karnevalových škrabošiek.   Našich klientov čakalo milé prekvapenie – zavítali k nám seniori zo speváckeho súboru Dúbravský matičiar, ktorí nám zaspievali rôzne ľudové a fašiangové piesne a zaspievali si aj spolu s našimi klientmi. Okrem toho nás rozveselili svojimi vtipmi. Bola to radosť vypočuť si takých aktívnych a energických seniorov, ktorí majú naozaj profesionálne pripravené fašiangové pásmo do každého detailu, vrátane elegantných kostýmov. Nezahanbili sa ani naši seniori – pani Emka spoločne s Martinkou skupinu Matičiarov a našich obyvateľov očarili skladbami od Schuberta a Vivaldiho v krásnom klavírnom prevedení pre štyri ruky.     Na záver nám pán Juraj zavinšoval veľa zdravia a šťastia do nadchádzajúceho jarného obdobia a pani Agátka predniesla ľudový fašiangový veršík. Spoločné stretnutie sme využili aj na gratuláciu našim februárovým narodeninovým a meninovým oslávencom. Pochutili sme si na výborných lekvárových šiškách od Ota a Mariky z našej kuchyne a na tradičných fánkach, ktoré priniesla pani riaditeľka.   Sme radi, že sme sa tento mesiac mohli stretnúť v takom hojnom počte, spoločne si zaspievať a veseliť sa, najmä po tom, ako nás na Vianoce a v januári potrápila ďalšia vlna covidu. O to viac si ...

Návšteva Centra Rodiny

Dnes sme s našimi klientmi opäť na návšteve Centra Rodiny, kde sa zúčastňujeme bohatého programu. Okrem nás tu je aj zoskupenie šikovných žiakov zo Základnej školy Bilíkova, ktorí nás potešili spoločným tancom. Žiaci tancujú veľmi dobre, no my určite nezaostávame a vytancováva každý muž snáď každú prítomnú ženu bez rozdielu na veku. Naša brilantná pani Emka Zvaríková hrá veľmi pekne na klavír, čo oceňujú ako školáci, tak i naši klienti a každý si podupkáva do rytmu nohou. Zožína veľký úspech! Hneď po nádhernej hre na klavír je na rade spev, ktorý rozveseľuje každého prítomného. „Takto dobre sme si už dlho nezaspievali“, povedala pani Helenka. A má pravdu, spev je určite počuť až von na ulicu. Z toľkého nadšenia pre hudbu a spev vyťahuje pán učiteľ gitaru a jej harmonické tóny sa nesú priestorom, ako taký súkromný koncert. Celý dnešný deň je dobre hudobne „naladený“, ako taký hudobný nástroj najlepších virtuózov. 🙂  

Spev, hudba, tanec, žilky hrajú

Energia, spev, hudba, tanec, žilky hrajú, naše nôžky podupkávajú. Dnes tanečníci aj speváci svoje dary rozdávajú pre našich krehkých starkých. Naše pozvanie prijíma súbor Dopravár a veru vďačne prichádzajú: „Pre starkých vždy, vidíme to rozjasnenie v ich tvárach, prídeme k vám kedykoľvek“, potvrdzujú úžasní tanečníci našim vďačným starkým.   Sú to naši bývalí spolutanečníci z folklórneho súboru Dopravár, áno kedysi pred 45 -timi rokmi sme tancovali aj my pre starkých. Zožali sme vtedy najúprimnejší potlesk, (Anastázia Lacková, Ľubica Kočanová), dnes tancujú iní mladí ľudia pre nás s našim najúprimnejším potleskom. V ich umeleckom predstavení tak plynú  generácie, vidíme seba z minulosti v ich mladej prítomnosti.   Súbor Dopravár sa predstavil na rôznych folklórnych podujatiach a festivaloch (Detva, Terchová, Myjava, Východná a iné). Súbor sa tiež už dlhé roky zúčastňuje medzinárodných prehliadok vo Francúzsku, ale svoj program predstavil aj v Španielsku, Litve, Turecku, Poľsku, Nemecku, na Sicílii alebo v krajinách bývalej Juhoslávie. V roku 2017 sa predstavil na medzinárodnom festivale v Pekingu, Číne.  V súčasnosti súbor tancuje a spieva pod záštitou mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Vedúcou súboru je Mária Hamarová. Členovia súboru sú väčšinou stredoškoláci a vysokoškoláci, no nájdu sa medzi nimi aj pracujúci ľudia. Tvoria súdržný a tvorivý kolektív, snažiaci sa aj v dnešnej uponáhľanej a komerčnej dobe udržiavať krásne tradície slovenského národa. Mária Hamarová, vedúca folklórneho súboru Dopravár: „Vy s vašim kolektívom robíte krásnu prácu, je nám potešením prísť do vášho zariadenia aspoň takto spríjemniť deň vašim klientom a vytvoriť im úsmev na tvárach. Radi prídeme aj inokedy“.  Pani Mária N.: „To bolo výborné, ešte…“ Naše pozvanie prijala aj pani riaditeľka z Centra rodiny Alžbeta Šporerová. Z reakcií vyberáme. Pán Juraj Kmeťko: „Mama bola nadšená“. Pani Ingrid Kasalová Blanáriková: „Veľká vďaka všetkým účinkujúcim aj organizátorom“.  Pani Marta Badáňová Škvarková: „Takáto návšteva vždy poteší“.   Švárni chlapci aj krásny spev dievčat ...

Bezprostredné deti a úcta k starším

Po dlhšom čase sme privítali u nás opäť deti zo ŠZS Karpatská ul. v Bratislave. Bezprostredné, veľmi talentované deti nám spievali, tancovali, darovali nám zážitok byť spolu s nimi. Komunikovali o svojom spievaní, ako trénujú, nacvičujú, že radi spievajú, hrajú sa, tancujú našim starkým, tešili sa ku nám. Program detí je vždy príťažlivý pre našich starkých, sledujú sa vzájomne, nikto si návštevu takých srdečných detí nenechá ujsť. Po predstavení sa deti bez okolkov rozbehli k našim starkým, rozdávali darčeky, prekvapenia, ktoré pre nich sami vytvorili. Toľko srdečnosti a prejavov radosti z ich vlastného vystúpenia, zo stretnutia detí a našich starkých, z inklúzie dvoch prepletených svetov na jednom mieste, tak často nevidíme. Keď sa deti rozbehnú do izieb k ležiacim a všetci sú sami sebou, tak to prináša atmosféru, silu, z ktorej vieme všetci čerpať ďalej a tú atmosféru, silu si želáme, aby bola každý deň. Ďakujeme Vám milé detičky a pani učiteľky za krásny program, ktorý ste si pre nás pripravili. (ME),(LK)

Na výlete žijem

V zariadení sa o ňu staráme, ale na výlete žije, vysvetľuje svoj silne emotívny pocit pani Elenka po návrate z výletu. Povie nám tým všetko, zdôrazní, čo pre chorých ľudí na vozíčku znamená výlet. Sme spolu na Devíne, na sútoku riek Dunaja s Moravou, pod hradným bralom, pri pamätníku Brány slobody znázorňujúcu rozstrieľanú bránu, vo vnútri ktorej je vyhnutá kovová mreža. Silný zážitok s myšlienkou na  zhruba 400 ľudí, ktorí práve niekde tu zahynuli pri úteku za slobodou. „To je busta pána Srholca, to tu kedysi nebolo“ všíma si pani Agátka. S paličkami v rukách, s barlami, s rolerom, alebo na vozíčkoch pomalým tempom kráčame cestou dávnej histórie. Od čias Keltov, cez hranicu rímskej ríše Carnuntum až po Veľkomoravské hradisko nad sútokom Dunaja a Moravy s najväčším rozmachom za vlády (846-870) veľkomoravského kniežaťa Rastislava. S menom kniežaťa Rastislava sa spája aj príchod bratov Konštantína a Metoda, ktorí priniesli kresťanskú vieru v reči zrozumiteľnej aj vtedajšiemu prostému ľudu. Spomíname na našich národných buditeľov štúrovcov, ktorí sa na hradnom kopci často stretávali a dávali si slovanské mená. Slávnou históriou nás sprevádza slovom Miška Eibnerová a Janka Hercegová. Dobre nám padne chlebík pripravený doma v našej kuchyni a minerálka. Dobre padne si posedieť na lavičkách pri sútoku slávnych európskych riek s vánkom a typickou vôňou rieky Dunaj. „Každá rieka inak vonia, každá má inú farbu, je zaujímavé sledovať ako sa vody tých riek spolu premiešavajú“ hovorí pani Agátka sediac na lavičke, sledujúc tie diaľky riek. „Amfiteáter na Devíne bol veľmi známy, bola som tam na vystúpeniach. Škoda že sa už nepoužíva, tie vystúpenia, tance boli vonku v prírode veľmi pekné.“  spomína pani Marika sediac vo vozíčku pod amfiteátrom. „Rada by sa tam pozrela, ale je to uzatvorené a bariérové“.  „Chodil som sem ako chlapec s otcom, vedľa bolo jazero a bol tu plot, ...

HESTIA CUP – 1. ročník Športových hier

Možno viacerí neuveríte, ale v júni sa v HESTIÍ športovalo. Po veľmi usilovnej príprave pod vedením vedúcej sociálneho úseku – naši obyvatelia vyzvali na športový zápas žiakov zo spriatelenej ŠZŠ na Karpatskej ulici. Súťažilo sa v 5 disciplínach a to:  zhadzovanie kolkov  hádzanie loptičky na cieľ hod šípkou alebo loptičkou na terč hádzanie mince do pohára vo vedre s vodou zhadzovanie pyramídy loptičkou Každý súťažiaci mali 3 pokusy, ktoré sa bodovali. Počas hier vládla športová atmosféra, nechýbala zdravá súťaživosť  a vzájomné povzbudzovanie. Po spočítaní bodov zo všetkých disciplín sme vyhlásili víťazov. Najúspešnejšími športovcami 1. ročníka HESTIA Cupu sa stali: miesto Samko – ŠZŠ Karpatská – 136 bodov miesto p. Emka Z – HESTIA, n.o. – 131 bodov miesto p. Evka K. – HESTIA, n.o. – 129 bodov Samozrejme nechýbali ani diplomy a medaile. Pre veľký úspech a zábavu už hľadáme inšpirácie na športové disciplíny pre 2. ročník. Výhercom srdečne blahoželáme.                   

Kognitívny tréning

Ďakujeme p. trénerke Silvii Valovičovej za kognitívne stretnutia, ktoré robila pre našich seniorov. P. Silvia k nám chodila každý týždeň po dobu 2 mesiacov. So seniormi robila rôzne zmyslové cvičenia od úplne jednoduchých až po tie najzložitejšie. Cvičenia prebiehali v kruhu. Naši seniori sa na tento program vždy tešili a radi za zapájali. V rámci cvičení naši seniori pracovali s loptičkami rôznej farby, tvaru, povrchu, cvičili pomocou vlastného tela, spievali piesne, pracovali s rytmom atď. Trénerka p. Silvia bola pre našich seniorov aj pre zamestnancov obrovským obohatením. Už teraz sa tešíme na september.           

Mesiac Jún v znamení dobrovoľníctva

Uvoľnením opatrení súvisiacich s pandémiou COVID 19 sa zvýšil ruch a spoločenský život v našom zariadení. Sme radi, že po 2 rokoch prestávky sa začínajú hlásiť dobrovoľníci, ktorí ponúkajú rôzne formy aktivít pre našich seniorov. Dňa 2.6.2022 zavítalo do HESTIE, n.o. 32 dobrovoľníkov – zamestnancov spoločnosti NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti a.s., ktorí si vybrali naše zariadenie v rámci svojich koncernových dní dobrovoľníctva. Keďže bolo krásne počasie a naša záhrada po dlhšej dobe potrebovala upratať – zvolili sme akciu v exteriéry záhrady. Boli vytvorené pracovné skupinky, ktoré sa pustili s chuťou a veľkým nasadením do práce. Pokosenie záhrady, nový náter na hlavnom záhradnom múre, založenie novej predzáhradky a výsadba okrasných kvetín pri hlavnom vchode do zariadenia, pohrabanie záhrady, zber šišiek a drevených konárov zo záhrady, pozametanie chodníkov a prístupovej cesty – to všetko sa stihlo za 5 hodín veselej, ale aj náročnej práce. Naši kuchári sa tiež pochlapili – výborný kotlíkový guláš, ovocná bublanina ku kávičke a osviežujúcim nápojom potešili všetkých prítomných. Nás teší hlavne výsledok práce a celkové skrášlenie vonkajších priestorov a okolia zariadenia. Veď posúďte sami: Pred akciou:    Po akcii:         V rámci akcie Naše mesto vyhlásenej Nadáciou Pontis pre firemných dobrovoľníkov sa na deň 24.6.2022 prihlásilo do nášho zariadenia 15 dobrovoľníkov zo spoločností Allen & Overy Bratislava s.r.o, Slovak Business Agency, Kyndryl Services Slovensko, s.r.o Pre týchto dobrovoľníkov boli pripravené tieto aktivity: Maľovanie betónového múru Zametanie chodníkov a zbieranie šišiek Vynesenie zeleného odpadu do kontajnera na odvoz Výsadba byliniek a zeleniny do vyvýšených záhonov Umývanie okien   Počasie nám v tento deň našťastie prialo a tak sa naši dobrovoľníci mohli pustiť do upratovania našej záhrady. Dobrovoľníčky sa rozdelili do niekoľkých skupín. Dobrovoľníci maľovali betónový múr, vyzbierali šišky a pozametali chodníky, nasadili nové kvety pred hlavným vchodom, vynášal sa zelený odpad do kontajnera. Práce bolo pomerne dosť, nápomocní boli aj zamestnanci zariadenia. Počas práce sa dobrovoľníci mohli občerstviť kávičkou, ovocným koláčikom a osviežujúcimi nápojmi. Na obed ...

Život seniora nemusí byť vôbec nudný…

Po prestávke spôsobenej mimoriadnou situáciou pandémie nového koronavírusu a zrušením akýchkoľvek spoločných stretnutí, sme od 11.5.2022 opäť oživili spoluprácu a spoločné posedenia s Centrom rodiny, n.o. ktorá buduje komunitné centrum a ponúka priestor pre spájanie rozmanitých aktivít rôznych generácií a spoločností. Keďže sa nachádza len 250 m od nášho zariadenia na Bazovského ulici 6 v bratislavskej Dúbravke – naši zdatnejší seniori vedia aj pešo v rámci prechádzky zavítať do priestorov komunitného centra. Ostatných klientov vieme s pomocou zamestnancov odviezť bez problémov autom, prípadne na vozíku. Od mája 2022 opäť pokračujú pravidelné týždenné posedenia v stredu doobeda, kde nechýba hudba, smiech, zábava, tvorivé aktivity, spoločné debaty seniorov z rôznych zariadení sociálnych služieb a rôzne literárne vystúpenia. 18.5.2022 sa 8 našich obyvateľov spolu s 3 zamestnancami zúčastnilo v Centre rodiny veľkého kultúrneho podujatia, kde nechýbal koncert detí zo základnej umeleckej školy, koncert kapely, ktorá spievala piesne v španielskom jazyku, účinkovania spevákov z Matice Slovenskej. Na záver vystúpila aj naša klientka Ema Zvaríková s piesňou Bratislava, ktorej text aj hudbu sama zložila pre primátora Bratislavy p. M. Valla. Samozrejme nechýbalo drobné občerstvenie, lahodná kávička a koláčiky. Pestrý program sa klientom veľmi páčil. Po návrate z akcie samozrejme žiadny účastník nešetril slovami chvály a detailne nám ostatným boli vykreslené zážitky a momenty z podujatia. Keďže každá streda je jedinečná svojím programom – všetci sa tešia na obľúbené stredy a my zamestnanci máme problém s výberom, aby boli všetci spravodlivo uspokojení.              

Láska kvitne v každom veku

V období medzi 1.5. – 31.5.2022 v rámci akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok bola opäť možnosť potešiť srdcia seniorov jedinečnou formou. Motívom výzvy boli kvety – živé, na pohľadnici, vlastnoručne vyrobené, sušené i umelé, do záhrady i interiéru – proste z lásky vytvorené jedinečné darčeky a vlastné výtvory od srdečných a milých ľudí. Nezabudlo sa ani na našich obyvateľov. Nižšie priložené zábery dokumentujú fantáziu, úžas, prekvapenie, radosť a potešenie z darčekov, ktoré sme získali v rámci akcie od: – Kolektívu žiakov 1.B SpŠ sv. Františka z Assisi na Karloveskej ul. 32, Bratislava pod vedením Ing. Lenčovej a Mgr. Konečnej, – kolektívu žiakov z Gymnázia L. Sáru 1 v Bratislave pod vedením p. Sylvie Pabst – p. Denisy Ubreži z Devínskej Novej Vsi.   Priestory nášho zariadenia sa zmenili na rozkvitnuté jarné lúky plné kvetov. Zo srdca Vám všetkým ďakujeme.    

Stavanie Mája v HESTIA n. o.

Tradícia „Stavania mája“ je súčasťou ľudových zvykov a má symbolický význam obnovujúcej sa prírody. V minulosti malé stromčeky umiestnené na hospodárske budovy a objekty slúžili ako ochrana pred chorobami a zlými duchmi. Zvyk stávania Májov sme si pripomenuli aj v našom zariadení a rozhodli sme sa, že aj my si postavíme našu „symbolickú Májku“. Iniciatívy sa chopili hlavne mužskí obyvatelia nášho zariadenia, ktorí vybrali vhodnú vetvičku a pevne ju osadili do vlastnoručne vyrobeného stojana umiestneného na terase 1. poschodia nášho zariadenia. Statočne im sekundovali aj naše dámy, ktoré nastrihali a uväzovali stužky rôznych farieb, ktoré okrem iného obsahovali aj drobné poznámky a želania všetkých prítomných. Do stavania sa zapojili takmer všetci obyvatelia zariadenia včítane niektorých zamestnancov. Aby nebolo ľúto obyvateľom z prízemia nášho zariadenia – druhú Máju sme umiestnili priamo do areálu záhrady. Táto zaujala hlavne návštevníkov a rodinných príslušníkov, ktorí s úsmevom ocenili iniciatívu a usilovnosť našich seniorov. Ako je zvykom na takýchto akciách – nechýbal ani spev ľudových piesní a naša pamätníčka Anka – pôvodne pani učiteľka – doplnila i recitáciu výberu básní z jej repertoáru. Naše Májky zdobili zariadenie až do konca mesiaca máj a keďže akcia mala veľký úspech – automaticky sa rozhodlo o pokračovaní tejto milej tradície v HESTII aj do budúcna.        

MAREC – MESIAC KNIHY a naše „čitateľské stretnutie“

Aj v našom zariadení začíname aktivovať „čitateľské krúžky“. Keďže v marci bolo naše zariadenie opäť v COVID karanténe – pripomenuli sme si Marec – Mesiac knihy trochu oneskorene, ale o to výnimočnejšie a zaujímavo. 27.4.2022 nás opäť poctili svojou návštevou žiaci a pani učiteľky zo Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici v Bratislave.  Žiaci mali pre nás pripravených niekoľko príbehov, ktoré jednotlivo čítali, niektoré recitovali.  Naši obyvatelia ocenili prípravu a snaženie detí obrovským potleskom. Ako je už v našom zariadení zvykom, hudobný doprovod na klavíry zabezpečila pani Ema, ktorá nás viedla aj pri spoločnom spievaní ľudových piesní. Naši seniori mali opäť umelecký zážitok a dostali symbolické povzbudenie a motiváciu pre ďalšie stretnutie. Keďže sa aj oni chcú ukázať čo dokážu, rozhodli sa, že si k ďalšiemu spoločnému stretnutiu pripravia aj oni kultúrny program s prednesom. Tak sa teda všetci tešíme na ďalšie spoločné kultúrne vystúpenia.  

Mikuláš

Tak ako to už býva zvykom, aj tento rok prišiel našich seniorov obdarovať Mikuláš balíčkami. Z dôvodu PCR pretestovania prišiel o dva dni neskôr. Najprv nás však potešila správa, že celé zariadenie vrátane zamestnancov máme negatívny výsledok z testovania. Až potom nás svojou prítomnosťou potešil Mikuláš. Mnohí sa prekvapili a mnohí sa aj potešili. Naši klienti boli obdarovaní balíčkami, ktoré boli pripravené podľa zdravotného stavu a potrieb každého klienta. Touto cestou sa chceme poďakovať dobrým (avšak pre nás neznámym)  ľuďom, ktorí mikulášske balíčky nachystali a obdarovali nimi 34 klientov nášho zariadia HESTIA, n.o. Na záver si aj dámy z nášho manažmentu vypýtali spoločnú fotku ako milú spomienku na vydarenú akciu. Veríme, že Mikuláš navštívi HESTIU, n.o. aj na budúci rok .  

,,Keď deti pomáhajú“

Vianoce sú obdobím pokoja, lásky a vzájomnej pomoci a presne takto sa zachovali deti zo Špeciálnej základnej školy Karpatská, keď sa rozhodli venovať našim seniorom svoj čas a vyrobili im krásne vianočné balíčky. Ruku k dielu pridali aj pani učiteľky a rodičia, ktorí deťom s darčekmi pomohli. Vianočné prekvapenie nám deti priniesli osobne, čo našich klientov  nesmierne potešilo, niektorých až dojalo k slzám. Aj napriek aktuálnej situácii a nutnosti dodržania opatrení malo toto stretnutie tú správnu atmosféru. Pre návštevu si pripravili aj krátky hudobný program za doprovodu pani Emky a upiekli im vianočné pečivo. Za krásne gesto veľmi pekné ďakujeme a dúfame, že takýchto stretnutí bude v budúcnosti viac.  

Október – mesiac úcty k starším

Ďakujeme deťom a žiakom zo ŠZŠ s MŠ Karpatská, ktorí nám pripravili príjemné prekvapenie v podobe obrázkov a vyrobených šálok s pribaleným čajíkom. Naši seniori boli radi, že aj v tomto ťažkom období na nich niekto myslí a priniesol im darček s prekvapením. Ešte raz ďakujeme pani učiteľkám a deťom. Veríme, že budeme mať možnosť sa aj osobne stretnúť.  

Nech žijú septembroví oslávenci

September v našom zariadení je silne zastúpení oslávencami, pripomínajúcimi si svoje narodeniny i meniny. Tento rok sme si spoločne zavinšovali a zaspievali 27.9.2021. Okrem meninových oslávencov – Rozálky, Ľudmily, Márie, sme mali aj 6 narodeninových oslávencov – p. Jarku, Janku, Pavla, Cyrila, Emku a Elenku. K životnému jubileu p. Jarky bola pripravená výborná poschodová torta , na ktorej si pochutili ako klienti tak aj zamestnanci. Pani Emka zabezpečila neskutočné občerstvenie prostredníctvom svojich príbuzných. Srdečné pozdravy a gratulácie umocnilo aj hudobné prekvapenie – dlhoročný muzikant a tanečník p. Karol zaspieval známe slovenské pesničky každému na želanie. Jeho vtipné príbehy a zážitky spríjemnili posedenie pri kávičke a nielen oslávenci si užili slávnostný deň.

Výlet do zemi zvanej „Tál“.

Začíname trochu záhadne a určite sa viacerí pýtate, kam sme sa to vlastne 20.augusta 2021 s našimi obyvateľmi vybrali. Keďže máme v našom zariadení silne zastúpenú kresťanskú komunitu, vybrali sme sa na miesto nad hradom Pajštún, pri obci Stupava a Mást – presne do Mariánky, kde sa nachádza farský kostol, ktorý je zároveň menšou bazilikou, zasvätenou narodeniu blahoslavenej Panny Márie. Toto miesto je často navštevované pútnikmi nielen z Bratislavy a okolia – a preto sme pripravili prekvapenie a výlet aj pre našich klientov. Napriek tomu, že sa niektorí – hlavne imobilní – klienti s obavami pripravovali na výlet (nevedeli či zvládnu nástup a cestu autobusom, pohyb po kostole a areáli) celý priebeh akcie bol výborný. Cestou tam znel celým autobusom smiech a známe ľudové pesničky – naši seniori sa zmenili na veselých, rozradostených ako keby študentov, cestujúcich na školský výlet. Prehliadka kostola bola spojená i so stretnutím s p. farárom, ktorý nám veľmi pútavo porozprával o histórií pietneho miesta. Potom sme sa spoločne presunuli k Lurdskej jaskyni, a samozrejme nevynechali sme Svätú studňu, kde si všetci nabrali povestnú svätú vodu. Každý chcel totiž pocítiť jej „zázračnú moc“. Deň bol krásne slnečný, pozitívna atmosféra a nálada umocňovala duchovný rozmer akcie. Cesta naspäť ubehla veľmi rýchlo – nakoľko každý sa chcel zdôveriť a podeliť so svojimi dojmami a pocitmi. Niektorí zaspomínali na svoje bývalé návštevy Mariatálu. Opäť sa vydarila jedna milá akcia 😊.    

Výlet vláčikom Blaváčikom

Po dlhých 18 mesiacoch opäť v uliciach Bratislavy 18. jún 2021 viacero obyvateľov nášho zariadenia túžobne očakávalo. Na ten deň totiž HESTIA, n. o. zorganizovala pre svojich klientov výlet do historického centra Bratislavy červeným starodávnym vláčikom – všetkým dobre známym ako Vláčik Blaváčik. Po dlhých mesiacoch izolácie od verejnosti a zavretia počas pandémie nového koronavírusu bolo príjemné sledovať zvedavosť, vzrušenie a nedočkavosť v očiach našich starkých. Napriek tomu, že niektorí sa obávali, či zvládnu nástup do vláčika, napriek horúcemu slnečnému dňu – výlet dopadol nad očakávania. Všetci 16 prihlásení seniori boli z výletu nadšení, niektorí neskrývali údiv nad novými stavbami a realizovanými rekonštrukciami. Napriek tomu, že všetci boli z „Prešporku“ – veľmi užitočná pre všetkých bola prednáška sprievodkyne Andrejky, ktorá veľmi pútavo vedela rozprávať ako o dejinách Bratislavy, tak priblížiť i históriu významných architektonických mestských pamiatok. Prechádzajúc okolo Luxorky – pani Anička si s nostalgiou zaspomínala na jej pravidelné akcie s umelcami tzv. „Čaj o piatej“, kde p. Ladislav Chudík často krásne recitoval. Ostatní zase upozorňovali na svoje pracoviská, obchody, námestia – kam radi chodievali. To všetko sprevádzali úsmevy a natešené pozdravy a kývanie okoloidúcim občanom – hlavne mamičkám s deťmi. Prechádzajúc okolo hlavnej brány nádvoria Bratislavského hradu bolo viacerým ľúto, že vláčik nešiel aj na hrad. Takže máme inšpiráciu aj do ďalších dní …a museli sme sľúbiť, že „prehliadka hradu bude nabudúce 😊

Posedenie v Centre rodiny

Dňa 27.7.2021 sme sa opäť zúčastnili posedenia v Centre rodiny. Pozvanie sme dostali od sociálnej pracovníčky z Centra rodiny, s ktorými sme na jar nadviazali spoluprácu. Na toto stretnutie sme sa tešili o to viac, pretože sme už dopredu vedeli, že tam bude hrať a spievať aj amatérska spevácka skupina z Myjavy. Naši obyvatelia sa tak tešili, že už hodinu predtým boli nachystaní v záhrade pri aute. Už z diaľky, ako sme sa blížili k zariadeniu, sme počuli hudbu – speváci si už skúšali svoje piesne. Po príchode na miesto, nás už vítali zamestnanci z Centra rodiny. Na stoloch bolo opäť chutné občerstvenie, v podobe koláčikov, slaných pochúťok, či ovocia. Hudobný program sprevádzal folklórny spevák a muzikant p. Miroslav Dudík, ktorý v sprievode huslí spieval ľudové piesne. Naši obyvatelia sa zapojili do spevu, niektorí si aj zatancovali. Nasledovala veľká diskusia, kde sa spomínali texty známych aj menej známych pesničiek. Opäť sme odtiaľ odchádzali plní pozitívnych emócii, zážitkov a dobrej nálady. Sme veľmi vďační za spoluprácu s Centrom rodiny a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatie.

Kanisterapia – dobrovoľníčka Danka a psík Ami

Od júna 2021 sa nám rozšíril okruh dobrovoľníkov o psíka Amiho, ktorý so svojou paničkou Dankou navštevuje našich klientov v rámci kanisterapie. Väčšina klientov počas svojho života mali vlastného psa alebo iné domáce zviera a vďaka Amimu sa im vynárajú spomienky na domov. Ich návštevy prebiehajú rôzne – klient vedie psa popri nohe, dáva mu povely za odmenu, vedú spoločné rozhovory a spomínajú svojich domácich miláčikov. Niekedy ale stačí len ich vzájomný kontakt a obyčajný dotyk. Aj klienti, ktorí obvykle nevyhľadávajú spoločnosť ostatných, sa začínajú každý mesiac tešiť na Amiho, pretože znamená pre nich nové dobrodružstvo. Od prvého dňa sa stali veľmi obľúbenou a očakávanou návštevou, ktorá vždy vyčarí klientom úsmev na tvári a pozitívne vplýva na ich psychiku a zdravotný stav.

Cestovanie s Kaleido – virtuálne zážitky

V máji 2021 nás oslovila spoločnosť Flying Kale s.r.o., ktorá vyvinula aktivizačný nástroj Kaleido, ktorého názornú ukážku sme mali možnosť vidieť na konferencii poskytovateľov sociálnych služieb. Vďaka tomu zariadeniu seniori s obmedzenou pohyblivosťou môžu cestovať – navštevovať svet ďaleko za hranicami svojich zariadení cez virtuálnu realitu. Keďže sa nám myšlienka veľmi páčila a zaujal nás samotný prístroj, na prvé 3 mesiace sme využili nájom Kaleida a v júni sme mali už prvých cestovateľov. Pomocou Kaleido okuliarov naši seniori slobodne cestujú zatiaľ do 24 krajín sveta. Boli sme už v Českom Krumlove, prešli sa po Karlovom moste, plavili sa na gondole v Benátkach, kde si zároveň vypočuli pravú Taliansku operu. Oddýchli si na pláži v Grécku či v Taliansku pri šume morských vĺn. Prešli sa malebnými uličkami v Amsterdame, pozreli si historické pamiatky v Berlíne, či kráľovské parky v Londýne a mnoho iného. Kaleido – virtuálna realita našich prijímateľov aktivizuje k činnosti, rozširuje ich predstavivosť, obohacuje o nové zážitky a poznatky, o ktorých následne vedú neskutočné dlhé a zaujímavé debaty. Súčasne sa im vynárajú predchádzajúce cestovateľské historky a výlety.

Výnimočný deň pani Zvaríkovej

Dňa 15.7.2021 navštívili HESTIU, n.o. dámy z Magistrátu hl. mesta Bratislavy – p. viceprimátorka Mgr. Lenka Antalová Plavuchová a Mgr. Táňa Sedláková – vedúca sekcie sociálnych služieb. Dôvod návštevy bol výnimočný – chceli spoznať a poďakovať sa pani Eme Zvaríkovej – obyvateľke nášho zariadenia za netradičný darček, ktorý od nej dostali pán primátor M. Vallo a všetci zamestnanci Magistrátu. Neuveríte, ale p. Zvaríková, ktorá profesijne pracovala ako učiteľka hry na klavíri – začiatkom roka 2020 začala skladať a tvoriť pieseň o Bratislave – ako vyjadrenie svojej lásky a vyznania mestu, v ktorom sa síce nenarodila, ale prežila väčšiu časť svojho života. Skomponovala dielo, ktoré poslala priamo p. primátorovi M. Vallovi a všetkým zamestnancom Magistrátu. Bohužiaľ epidémia nového koronavírusu zavrela naše zariadenie takmer na 15 mesiacov a znemožnila osobné zoznámenie sa a poďakovanie v danom čase – ale stretnutie sa predsa len podarilo. Príjemné stretnutie sa nieslo v znamení dobrej nálady, chutného pohostenia ale hlavne krásnej hudby – kde okrem piesni o Bratislave sme si vypočuli aj svetoznámy Valčík na krásnom modrom Dunaji a dokonca pani Ema zaspievala aj Ariu z opery Hubička od B. Smetanu. Účasť prijali aj rodinní príslušníci pani Zvaríkovej, bývalá riaditeľka a zakladateľka HESTIA, n. o. Ing. Dobrotková, MPH a pozvaní hostia. Pani Zvaríková si tento letný deň užila – okrem peknej striebornej brošni, ktorú dostala ako darček od p. primátora, kvetinových darov, potlesku a uznania – zostala krásna emócia, výnimočný pocit a nezabudnuteľná spomienka. Vďaka všetkým účastníkom a zamestnancom za kvalitné zorganizovanie podujatia.