Akcie

AKCIE

HESTIA CUP – 1. ročník Športových hier

Možno viacerí neuveríte, ale v júni sa v HESTIÍ športovalo. Po veľmi usilovnej príprave pod vedením vedúcej sociálneho úseku – naši obyvatelia vyzvali na športový zápas žiakov zo spriatelenej ŠZŠ na Karpatskej ulici. Súťažilo sa v 5 disciplínach a to:  zhadzovanie kolkov  hádzanie loptičky na cieľ hod šípkou alebo loptičkou na terč hádzanie mince do pohára vo vedre s vodou zhadzovanie pyramídy loptičkou Každý súťažiaci mali 3 pokusy, ktoré sa bodovali. Počas hier vládla športová atmosféra, nechýbala zdravá súťaživosť  a vzájomné povzbudzovanie. Po spočítaní bodov zo všetkých disciplín sme vyhlásili víťazov. Najúspešnejšími športovcami 1. ročníka HESTIA Cupu sa stali: miesto Samko – ŠZŠ Karpatská – 136 bodov miesto p. Emka Z – HESTIA, n.o. – 131 bodov miesto p. Evka K. – HESTIA, n.o. – 129 bodov Samozrejme nechýbali ani diplomy a medaile. Pre veľký úspech a zábavu už hľadáme inšpirácie na športové disciplíny pre 2. ročník. Výhercom srdečne blahoželáme.                   

Kognitívny tréning

Ďakujeme p. trénerke Silvii Valovičovej za kognitívne stretnutia, ktoré robila pre našich seniorov. P. Silvia k nám chodila každý týždeň po dobu 2 mesiacov. So seniormi robila rôzne zmyslové cvičenia od úplne jednoduchých až po tie najzložitejšie. Cvičenia prebiehali v kruhu. Naši seniori sa na tento program vždy tešili a radi za zapájali. V rámci cvičení naši seniori pracovali s loptičkami rôznej farby, tvaru, povrchu, cvičili pomocou vlastného tela, spievali piesne, pracovali s rytmom atď. Trénerka p. Silvia bola pre našich seniorov aj pre zamestnancov obrovským obohatením. Už teraz sa tešíme na september.           

Mesiac Jún v znamení dobrovoľníctva

Uvoľnením opatrení súvisiacich s pandémiou COVID 19 sa zvýšil ruch a spoločenský život v našom zariadení. Sme radi, že po 2 rokoch prestávky sa začínajú hlásiť dobrovoľníci, ktorí ponúkajú rôzne formy aktivít pre našich seniorov. Dňa 2.6.2022 zavítalo do HESTIE, n.o. 32 dobrovoľníkov – zamestnancov spoločnosti NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti a.s., ktorí si vybrali naše zariadenie v rámci svojich koncernových dní dobrovoľníctva. Keďže bolo krásne počasie a naša záhrada po dlhšej dobe potrebovala upratať – zvolili sme akciu v exteriéry záhrady. Boli vytvorené pracovné skupinky, ktoré sa pustili s chuťou a veľkým nasadením do práce. Pokosenie záhrady, nový náter na hlavnom záhradnom múre, založenie novej predzáhradky a výsadba okrasných kvetín pri hlavnom vchode do zariadenia, pohrabanie záhrady, zber šišiek a drevených konárov zo záhrady, pozametanie chodníkov a prístupovej cesty – to všetko sa stihlo za 5 hodín veselej, ale aj náročnej práce. Naši kuchári sa tiež pochlapili – výborný kotlíkový guláš, ovocná bublanina ku kávičke a osviežujúcim nápojom potešili všetkých prítomných. Nás teší hlavne výsledok práce a celkové skrášlenie vonkajších priestorov a okolia zariadenia. Veď posúďte sami: Pred akciou:    Po akcii:         V rámci akcie Naše mesto vyhlásenej Nadáciou Pontis pre firemných dobrovoľníkov sa na deň 24.6.2022 prihlásilo do nášho zariadenia 15 dobrovoľníkov zo spoločností Allen & Overy Bratislava s.r.o, Slovak Business Agency, Kyndryl Services Slovensko, s.r.o Pre týchto dobrovoľníkov boli pripravené tieto aktivity: Maľovanie betónového múru Zametanie chodníkov a zbieranie šišiek Vynesenie zeleného odpadu do kontajnera na odvoz Výsadba byliniek a zeleniny do vyvýšených záhonov Umývanie okien   Počasie nám v tento deň našťastie prialo a tak sa naši dobrovoľníci mohli pustiť do upratovania našej záhrady. Dobrovoľníčky sa rozdelili do niekoľkých skupín. Dobrovoľníci maľovali betónový múr, vyzbierali šišky a pozametali chodníky, nasadili nové kvety pred hlavným vchodom, vynášal sa zelený odpad do kontajnera. Práce bolo pomerne dosť, nápomocní boli aj zamestnanci zariadenia. Počas práce sa dobrovoľníci mohli občerstviť kávičkou, ovocným koláčikom a osviežujúcimi nápojmi. Na obed ...

Život seniora nemusí byť vôbec nudný…

Po prestávke spôsobenej mimoriadnou situáciou pandémie nového koronavírusu a zrušením akýchkoľvek spoločných stretnutí, sme od 11.5.2022 opäť oživili spoluprácu a spoločné posedenia s Centrom rodiny, n.o. ktorá buduje komunitné centrum a ponúka priestor pre spájanie rozmanitých aktivít rôznych generácií a spoločností. Keďže sa nachádza len 250 m od nášho zariadenia na Bazovského ulici 6 v bratislavskej Dúbravke – naši zdatnejší seniori vedia aj pešo v rámci prechádzky zavítať do priestorov komunitného centra. Ostatných klientov vieme s pomocou zamestnancov odviezť bez problémov autom, prípadne na vozíku. Od mája 2022 opäť pokračujú pravidelné týždenné posedenia v stredu doobeda, kde nechýba hudba, smiech, zábava, tvorivé aktivity, spoločné debaty seniorov z rôznych zariadení sociálnych služieb a rôzne literárne vystúpenia. 18.5.2022 sa 8 našich obyvateľov spolu s 3 zamestnancami zúčastnilo v Centre rodiny veľkého kultúrneho podujatia, kde nechýbal koncert detí zo základnej umeleckej školy, koncert kapely, ktorá spievala piesne v španielskom jazyku, účinkovania spevákov z Matice Slovenskej. Na záver vystúpila aj naša klientka Ema Zvaríková s piesňou Bratislava, ktorej text aj hudbu sama zložila pre primátora Bratislavy p. M. Valla. Samozrejme nechýbalo drobné občerstvenie, lahodná kávička a koláčiky. Pestrý program sa klientom veľmi páčil. Po návrate z akcie samozrejme žiadny účastník nešetril slovami chvály a detailne nám ostatným boli vykreslené zážitky a momenty z podujatia. Keďže každá streda je jedinečná svojím programom – všetci sa tešia na obľúbené stredy a my zamestnanci máme problém s výberom, aby boli všetci spravodlivo uspokojení.              

Láska kvitne v každom veku

V období medzi 1.5. – 31.5.2022 v rámci akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok bola opäť možnosť potešiť srdcia seniorov jedinečnou formou. Motívom výzvy boli kvety – živé, na pohľadnici, vlastnoručne vyrobené, sušené i umelé, do záhrady i interiéru – proste z lásky vytvorené jedinečné darčeky a vlastné výtvory od srdečných a milých ľudí. Nezabudlo sa ani na našich obyvateľov. Nižšie priložené zábery dokumentujú fantáziu, úžas, prekvapenie, radosť a potešenie z darčekov, ktoré sme získali v rámci akcie od: – Kolektívu žiakov 1.B SpŠ sv. Františka z Assisi na Karloveskej ul. 32, Bratislava pod vedením Ing. Lenčovej a Mgr. Konečnej, – kolektívu žiakov z Gymnázia L. Sáru 1 v Bratislave pod vedením p. Sylvie Pabst – p. Denisy Ubreži z Devínskej Novej Vsi.   Priestory nášho zariadenia sa zmenili na rozkvitnuté jarné lúky plné kvetov. Zo srdca Vám všetkým ďakujeme.    

Stavanie Mája v HESTIA n. o.

Tradícia „Stavania mája“ je súčasťou ľudových zvykov a má symbolický význam obnovujúcej sa prírody. V minulosti malé stromčeky umiestnené na hospodárske budovy a objekty slúžili ako ochrana pred chorobami a zlými duchmi. Zvyk stávania Májov sme si pripomenuli aj v našom zariadení a rozhodli sme sa, že aj my si postavíme našu „symbolickú Májku“. Iniciatívy sa chopili hlavne mužskí obyvatelia nášho zariadenia, ktorí vybrali vhodnú vetvičku a pevne ju osadili do vlastnoručne vyrobeného stojana umiestneného na terase 1. poschodia nášho zariadenia. Statočne im sekundovali aj naše dámy, ktoré nastrihali a uväzovali stužky rôznych farieb, ktoré okrem iného obsahovali aj drobné poznámky a želania všetkých prítomných. Do stavania sa zapojili takmer všetci obyvatelia zariadenia včítane niektorých zamestnancov. Aby nebolo ľúto obyvateľom z prízemia nášho zariadenia – druhú Máju sme umiestnili priamo do areálu záhrady. Táto zaujala hlavne návštevníkov a rodinných príslušníkov, ktorí s úsmevom ocenili iniciatívu a usilovnosť našich seniorov. Ako je zvykom na takýchto akciách – nechýbal ani spev ľudových piesní a naša pamätníčka Anka – pôvodne pani učiteľka – doplnila i recitáciu výberu básní z jej repertoáru. Naše Májky zdobili zariadenie až do konca mesiaca máj a keďže akcia mala veľký úspech – automaticky sa rozhodlo o pokračovaní tejto milej tradície v HESTII aj do budúcna.        

MAREC – MESIAC KNIHY a naše „čitateľské stretnutie“

Aj v našom zariadení začíname aktivovať „čitateľské krúžky“. Keďže v marci bolo naše zariadenie opäť v COVID karanténe – pripomenuli sme si Marec – Mesiac knihy trochu oneskorene, ale o to výnimočnejšie a zaujímavo. 27.4.2022 nás opäť poctili svojou návštevou žiaci a pani učiteľky zo Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici v Bratislave.  Žiaci mali pre nás pripravených niekoľko príbehov, ktoré jednotlivo čítali, niektoré recitovali.  Naši obyvatelia ocenili prípravu a snaženie detí obrovským potleskom. Ako je už v našom zariadení zvykom, hudobný doprovod na klavíry zabezpečila pani Ema, ktorá nás viedla aj pri spoločnom spievaní ľudových piesní. Naši seniori mali opäť umelecký zážitok a dostali symbolické povzbudenie a motiváciu pre ďalšie stretnutie. Keďže sa aj oni chcú ukázať čo dokážu, rozhodli sa, že si k ďalšiemu spoločnému stretnutiu pripravia aj oni kultúrny program s prednesom. Tak sa teda všetci tešíme na ďalšie spoločné kultúrne vystúpenia.  

Mikuláš

Tak ako to už býva zvykom, aj tento rok prišiel našich seniorov obdarovať Mikuláš balíčkami. Z dôvodu PCR pretestovania prišiel o dva dni neskôr. Najprv nás však potešila správa, že celé zariadenie vrátane zamestnancov máme negatívny výsledok z testovania. Až potom nás svojou prítomnosťou potešil Mikuláš. Mnohí sa prekvapili a mnohí sa aj potešili. Naši klienti boli obdarovaní balíčkami, ktoré boli pripravené podľa zdravotného stavu a potrieb každého klienta. Touto cestou sa chceme poďakovať dobrým (avšak pre nás neznámym)  ľuďom, ktorí mikulášske balíčky nachystali a obdarovali nimi 34 klientov nášho zariadia HESTIA, n.o. Na záver si aj dámy z nášho manažmentu vypýtali spoločnú fotku ako milú spomienku na vydarenú akciu. Veríme, že Mikuláš navštívi HESTIU, n.o. aj na budúci rok .  

,,Keď deti pomáhajú“

Vianoce sú obdobím pokoja, lásky a vzájomnej pomoci a presne takto sa zachovali deti zo Špeciálnej základnej školy Karpatská, keď sa rozhodli venovať našim seniorom svoj čas a vyrobili im krásne vianočné balíčky. Ruku k dielu pridali aj pani učiteľky a rodičia, ktorí deťom s darčekmi pomohli. Vianočné prekvapenie nám deti priniesli osobne, čo našich klientov  nesmierne potešilo, niektorých až dojalo k slzám. Aj napriek aktuálnej situácii a nutnosti dodržania opatrení malo toto stretnutie tú správnu atmosféru. Pre návštevu si pripravili aj krátky hudobný program za doprovodu pani Emky a upiekli im vianočné pečivo. Za krásne gesto veľmi pekné ďakujeme a dúfame, že takýchto stretnutí bude v budúcnosti viac.  

Október – mesiac úcty k starším

Ďakujeme deťom a žiakom zo ŠZŠ s MŠ Karpatská, ktorí nám pripravili príjemné prekvapenie v podobe obrázkov a vyrobených šálok s pribaleným čajíkom. Naši seniori boli radi, že aj v tomto ťažkom období na nich niekto myslí a priniesol im darček s prekvapením. Ešte raz ďakujeme pani učiteľkám a deťom. Veríme, že budeme mať možnosť sa aj osobne stretnúť.