O NÁS

História vzniku

Neziskovú organizáciu HESTIA založila v roku 2003 Ing. Milada Dobrotková, MPH spolu s ďalšími dvoma zakladateľmi s myšlienkou vybudovať miesto, ktoré spája rodinnú, priateľskú atmosféru domova s profesionálnou starostlivosťou o obyvateľov zariadenia s ľudským prístupom personálu. Nie náhodou bol preto prijatý názov zariadenia HESTIA. Podľa gréckej mytológie bola HESTIA bohyňa srdca, rodiny, domácej pohody, ktorá vždy veľmi starostlivo udržiavala pomyselný oheň v rodinnom krbe. To sú hlavné znaky aj loga našej spoločnosti:

Srdce + oheň = Hestia

HESTIA n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý poskytuje v bratislavskej Dúbravke 2 sociálne služby: Špecializované zariadenie a Zariadenie pre seniorov pri súčasnej prevádzke vlastnej kuchyne. Ide o zariadenie plne vybavené pre klientov s ľahším i ťažším zdravotným postihnutím s kapacitou 34 lôžok.