Náš tím

TÍM ZARIADENIA HESTIA

VEDENIE

Ing. Katarína Šimkovičová

štatutárny zástupca, riaditeľka spoločnosti

E-mail: katarina.simkovicova@hestia.sk

Mobil: 0911 194 449

Po úspešnom ukončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa 6 rokov venovala finančnému a ekonomickému riadeniu výrobného sklárskeho podniku v bratislavskej Dúbravke. Od roku 1994 začína jej profesijná kariéra v sektore bankovníctva a finančníctva. Až do roku 2020 sa venovala hlavne financovaniu a správe firemných klientov, projektovému financovaniu v rámci využívania zdrojov  zo štrukturálnych fondov EU a produktovému manažmentu v korporátnom segmente. K 1.8.2020 prijala ponuku nového vedenia HESTIA n. o. na pozíciu štatutárnej zástupkyne a riaditeľky. V júli 2022 po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu získala osvedčenia Manažéra kvality v sociálnych službách. Viac zo svojho súkromia a vnútorného naladenia odhalila na stránke Akčné ženy https://akcnezeny.sk/katarina-simkovicova-26-rokov-v-bankovnictve-vymenila-za-riadenie-zariadenia-pre-seniorov-a-nelutuje/

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Generálny manažér pre zariadenie

E-mail: lubica.kocanova@hestia.sk

Mobil: 0903 825 068

Po 33 ročnej úspešnej kariére samostatného autorizovaného stavebného inžiniera s vlastnou projektovou kanceláriou statiky sa rozhodla profesionálne zmeniť svoju kariéru. Druhú časť svojej kariéry venuje zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti o krehkých starých ľudí. Vo veku 46-52 rokov absolvovala denné bakalárske štúdium a externé magisterské štúdium ošetrovateľstva. Doplnila si špecializácie  v komunitnom ošetrovateľstve a v ošetrovateľstve v interných disciplínach. V roku 2012 získala Novinársku cenu za verejné publikovanie blogov na tému „Preležaniny v nemocniciach SR“. V roku 2012 sa stala jednou zo spoluzakladateľov „Domu starostlivosti o ľudí“, kde je dodnes spoločníčkou. Spolu s ostatným spoločníkmi založila neziskovú organizáciu „Dom RAFAEL“ a vytvorila základnú stratégiu integrovanej starostlivosti o seniorov v komunite. Dnes s dostatočnými rokmi praxe v ošetrovateľstve (14) sa aktívne sa podieľa na stratégii zariadenia HESTIA n.o., zároveň zostavuje národné ošetrovateľské štandardy a interné štandardy v oblasti dlhodobej starostlivosti v zariadení. V mesiaci apríl 2022 získala certifikát „Manažér kvality v zdravotno-sociálnom zariadení“.

Mgr. Petra Kobolková

Manažér pre sociálne služby

E-mail: petra.kobolkova@hestia.sk

Mobil: 0911 144 494

Vysokú školu absolvovala v Brne na Masarykovej univerzite v študijnom odbore špeciálna andragogika. Po jej skončení sa presťahovala do Bratislavy a začala pracovať v domove sociálnych služieb, kde za viac ako sedem rokov zažila prácu ako sociálny pracovník, robila administratívu v sociálnej oblasti a tiež viedla Útvar sociálnych a zdravotných služieb. Od augusta 2023 nastúpila do HESTIA n.o. na pozíciu sociálnej pracovníčky a následne od októbra 2023 prevzala funkciu vedúcej sociálneho úseku. Od skončenia vysokej školy sa venovala aj priebežnému celoživotnému vzdelávaniu. Absolvovala viaceré semináre v oblasti nenásilnej komunikácie, motivačných rozhovorov a v témach deinštitucionalizácie. Na jeseň v roku 2021 absolvovala akreditovaný kurz a získala certifikát Manažér kvality v sociálnych službách.

PhDr. Bohumíra Tillingerová

Manažér ošetrovateľskej starostlivosti

E-mail: bohumira.tillingerova@hestia.sk

Mobil: 0905 968 529

Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby. Stará sa o zabezpečenie zamestnancov na zmenách, dohaduje termíny vyšetrení, doprovody, zabezpečuje pravidelné odbery.

Bc. Michaela Matiasová

Manažér prevádzky

E-mail: michaela.matiasova@hestia.sk

Mobil: 0911 144 493

Zabezpečuje fakturáciu sociálnych a doplnkových činností prijímateľov služieb, dohliada na prevádzku kuchyne, komunikuje s dodávateľskými spoločnosťami ohľadne zabezpečovania dodávok tovaru a služieb, spolupracuje pri vedení administratívy zariadenia.

SOCIÁLNY ÚSEK

OŠETROVATEĽSKÝ ÚSEK

OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK

SPRÁVA