AKTIVITY

INFORMÁCIE

AKTIVITY PRE OBYVATEĽOV ZARIADENIA

Zákon č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, podľa §23 definuje rozvoj pracovných zručností ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Rozvoj pracovných zručností vedie k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Prijímatelia sociálnej služby vykonávajú aktivity pod vedením a organizačným zabezpečením sociálnych terapeutov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie a môžu si vybrať z týchto aktivít: