Komplexný manažment ošetrovateľstva

Komplexný manažment ošetrovateľstva

Projekt „Imagine“

Infekcia močových ciest je veľmi častá diagnóza u ľudí s inkontinenciou, vzniká pri používaní inkontinenčných pomôcok, pri hygiene, pri výmene močového katétra a inak.  Prevencia je prioritou, ak je možné ju poskytnúť, tak nech to robíme správnym spôsobom. Infekcie u ľudí s inkontinenciou trápia aj nás v našom zariadení. HESTIA n.o sa dobrovoľne stáva jedným z ambasádorov projektu s názvom „Imagine“, ktorý prebieha v 8 krajinách EÚ v rokoch 2023-2025.  Každá zúčastnená krajina má približne 40 IMAGINE – ambasádorov/ambasádoriek, ktorí/é budú vykonávať pozorovania a vypĺňať tabuľku auditu. Máme tú česť sa pripojiť sa robiť tak veci lepšie, eliminovať ochorenie. Budeme pozorovať zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov alebo iné určené osoby, ktoré vykonávajú anogenitálnu hygienu počas výmeny plienky alebo poskytujúce pomoc pri návšteve toalety alebo starostlivosť o zavedený močový katéter. Každý audítor vykoná 5 pozorovaní (jeden audit) v 5 rôznych miestnostiach a podľa možnosti bude pozorovať 5 rôznych zdravotníckych osôb. Pozorovania budeme realizovať aj u pacientov so zavedeným močovým katétrom. Pozorovania budeme vykonávať v miestnosti, kde sa zvyčajne vykonáva starostlivosť,  pozorovania budú v rôznych izbách a u rôznych obyvateľov. Všetkých 5 pozorovaní je potrebné vykonať v období od 1. februára 2024 do 15. marca 2024. Pozorovania je možné vykonať kedykoľvek počas dňa a nemusia sa vykonať v ten istý deň, najlepšie vtedy ak je na to vhodný čas a podmienky. Nástroj auditu má dve časti: • Časť 1: „Vybavenie a zdroje“ je o tom, či sú tieto vybavenia prístupné v miestnosti, kde sa vykonáva opatrovateľská činnosť. Túto časť je možné vyplniť pred alebo po pozorovaní vykonania úlohy danej starostlivosti. • Časť 2: „Pozorovanie opatrovateľských úloh“ je potrebné vyplniť počas výkonu opatrovateľskej činnosti alebo bezprostredne po nej. Všetkých 5 pozorovaní v časti 2 možno vykonať pri poskytovaní starostlivosti u pacientov bez zavedeného močového katétra alebo so zavedeným močovým katétrom. Cieľom je identifikovať výzvy súvisiace ...