Komplexný manažment ošetrovateľstva

Komplexný manažment ošetrovateľstva

Previesť nás Covidom počas Vianoc

Ak sú Vianoce, tak je aj Covid v našom zariadení Stáva sa to takmer pravidlom za posledné štyri roky, vyžaduje si to náhle nové pravidlá. Namiesto vianočnej atmosféry zvýšený monitoring pacientov, testovanie, meranie horúčok,saturácie, CRP,  tlak, pulz, glykémia niekoľko krát za deň. Podávanie liečív, infúzií, oxygenoterapie, vitamínov, horúcich nápojov,sledovanie dýchania, kašeľ, odkašľávanie, polohovanie ležiach. Vymieňanie spoteného posteľného prádla, komunikácia so smutnými kašľajúcimi pacientami,vnášanie oprtimizmu do ich izieb, vieru, že čoskoro sa budú mať lepšie. Realizácia dezinfekcie, vetranie, čistenie vzduchu germicídnymi žiaričmi a iné. Každý deň pribúda niekto iný pozitívny, u tých prvých pacientov sa ochorenie plazivo ale víťazne vytráca. Nie je to však šibnutím čarovného prútika, ani potrasením vešteckej gule.  Vysoko profesionálny, vzdelaný tím sestier, opatrovateliek, ktorý si odovzdáva medzi sebou vyčerpávajúce zmeny, strieda sa v starostlivosti. Najvyššia obtiažnosť prichádza, ak sestry a opatrovatelia ochorejú takisto, ak majú vysoké teploty, rovnako kašlú ako aj ich pacienti. Sestry s vysokou teplotou ostávajú doma, tie ktoré sú vitálne pracujú tak, že dýchacie cesty majú zakryté respirátorom. V takýchto chvíľach zariadenie pociťuje síce napätie, ale najmä veľkú súdržnosť, ochotu a spoluprácu celého tímu. V takýchto chvíľach si najviac všetci uvedomujeme, že bez výborného tímu, vzdelania sestier, ochotných a múdrych opatrovateliek by zariadenie nemohlo existovať, nemalo by zmysel. V takejto chvíli si zariadenie uvedomuje význam komplexného ošetrovateľského manažmentu, ktorý sa bez vzdelanosti, odbornosti a profesionálnych zručností realizovať nedá. Veľké poďakovanie za všetkých pacientov a za manažment zariadenia patrí doktorke filozofie ošetrovateľstva pani PhDr. Bohumíre Tillingerovej, ktorá nás COVID ochorením bravúrne previedla, harmogram služieb ustrážila. Už nie je nikto pozitívny. Ďakujeme v mene pacientov /LK/

Projekt „Imagine“

Infekcia močových ciest je veľmi častá diagnóza u ľudí s inkontinenciou, vzniká pri používaní inkontinenčných pomôcok, pri hygiene, pri výmene močového katétra a inak.  Prevencia je prioritou, ak je možné ju poskytnúť, tak nech to robíme správnym spôsobom. Infekcie u ľudí s inkontinenciou trápia aj nás v našom zariadení. HESTIA n.o sa dobrovoľne stáva jedným z ambasádorov projektu s názvom „Imagine“, ktorý prebieha v 8 krajinách EÚ v rokoch 2023-2025.  Každá zúčastnená krajina má približne 40 IMAGINE – ambasádorov/ambasádoriek, ktorí/é budú vykonávať pozorovania a vypĺňať tabuľku auditu. Máme tú česť sa pripojiť sa robiť tak veci lepšie, eliminovať ochorenie. Budeme pozorovať zdravotníckych pracovníkov, opatrovateľov alebo iné určené osoby, ktoré vykonávajú anogenitálnu hygienu počas výmeny plienky alebo poskytujúce pomoc pri návšteve toalety alebo starostlivosť o zavedený močový katéter. Každý audítor vykoná 5 pozorovaní (jeden audit) v 5 rôznych miestnostiach a podľa možnosti bude pozorovať 5 rôznych zdravotníckych osôb. Pozorovania budeme realizovať aj u pacientov so zavedeným močovým katétrom. Pozorovania budeme vykonávať v miestnosti, kde sa zvyčajne vykonáva starostlivosť,  pozorovania budú v rôznych izbách a u rôznych obyvateľov. Všetkých 5 pozorovaní je potrebné vykonať v období od 1. februára 2024 do 15. marca 2024. Pozorovania je možné vykonať kedykoľvek počas dňa a nemusia sa vykonať v ten istý deň, najlepšie vtedy ak je na to vhodný čas a podmienky. Nástroj auditu má dve časti: • Časť 1: „Vybavenie a zdroje“ je o tom, či sú tieto vybavenia prístupné v miestnosti, kde sa vykonáva opatrovateľská činnosť. Túto časť je možné vyplniť pred alebo po pozorovaní vykonania úlohy danej starostlivosti. • Časť 2: „Pozorovanie opatrovateľských úloh“ je potrebné vyplniť počas výkonu opatrovateľskej činnosti alebo bezprostredne po nej. Všetkých 5 pozorovaní v časti 2 možno vykonať pri poskytovaní starostlivosti u pacientov bez zavedeného močového katétra alebo so zavedeným močovým katétrom. Cieľom je identifikovať výzvy súvisiace ...