Sponzori, darcovia a spolupracujúce organizácie

INFORMÁCIE

Sponzori, darcovia a spolupracujúce organizácie

Ako nezisková organizácia sme mnohé z našich aktivít a služieb schopní realizovať vďaka podpore našich partnerov, podporovateľov a darcov. Preto sa uchádzame o akúkoľvek možnú formu podpory a rovnako sme vďační za každú pomoc nášmu zariadeniu, ktorá nám pomôže zabezpečovať a udržiavať kvalitu poskytovaných služieb, zlepšovať život našich obyvateľov a ďalej rozvíjať činnosť a prevádzku.