Prezentácia fotografií, prednáša pán Ing.Juraj Alfoldi