Deklarácia Rio de Janeiro – Stop dekubitom na celom svete ako univerzálne ľudské právo

(text v preklade a v plnom znení)

Berúc do úvahy:

  • Štáty sú zodpovedné garantovať ľudské právo na život a zdravie

  • Preležaniny sú veľkým zdravotným problémom, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, zhoršujú ich zdravie a kvalitu života a v konečnom dôsledku môžu viesť až k invalidite a smrti

  • Preležaniny tvoria vysoké náklady v zdravotníckom systéme a môžu viesť k vážnym etickým dôsledkom a právnickým otáznikom pre odborníkov

  • Dnes dostupné vedecké poznatky dokazujú, že týmto poškodeniam sa dá takmer úplne predísť (až na 95%)

  • Preležaniny sú nežiaduce javy a musia byť považované za veľkú hrozbu bezpečnosti pacienta v systéme zdravotníctva aj v spoločenstve/spoločnosti

K riešeniu tohto problému je potrebné:

 • Dosiahnuť veľké odhodlanie pre rozvoj a realizáciu stanovenej stratégie zameranej na prevenciu tohto dôležitého problému verejného zdravia

 • Zabezpečiť, aby ľudia mali rovnaký a univerzálny prístup k vysoko kvalitným technickým a ľudským zdrojom k prevencii a liečbe týchto poškodení

 • Garantovať používanie kvalitných a vedecky podložených kritérií, nielen ekonomických, keď už máme preventívne a liečebné prostriedky vyselektované

 • Vylepšiť tak základné ako aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v starostlivosti o osoby postihnutých týmto ochorením alebo o ľudí s nebezpečenstvom vzniku tohto ochorenia, použitím interdisciplinárneho a jednotného prístupu

 • Podporovať výskum, rozvoj a inováciu pre pokrok vo vzdelávaní v starostlivosti o ľudí s týmito problémami

 • Podporovať vytváranie špecializovaných kliník starostlivosti o rany s jasným interdisciplinárnym prístupom a dostupnosťou odborných konzultantov v každej spoločenstve a v zdravotníckom zariadení

 • Posilniť manažment sestier v starostlivosti o ľudí s dekubitmi, pretože v zdravotníckom systéme sú sestry odborníčkami s najvhodnejším vzdelaním a najadekvátnejším postavením vykonávať túto prácu

Túto deklaráciu okrem svetových organizácii podporili:

 • GNEAUPP – Spanish National Group for the Study and Advise on Pressure Ulcers and Chronic Wounds

 • SILAHUE – Ibero-Latin-American society on wounds

 • EPUAP- European Pressure Ulcers Panel

 • EWMA – European Wound Management Asociation

 • SSOOR – Slovenská Spoločnosť pre Ošetrovanie Otvorených Rán

 • SPS – Spoločnosť Parkinson Slovensko

 • HESTIA n.o. – Špecializované sociálne zariadenie a Zariadenie pre seniorov Bratislava Dúbravka