NAŠE PRINCÍPY A HODNOTY

Naše princípy a hodnoty

Staráme sa o vyššiu kvalitu života našich seniorov.
Vytvárame zázemie pre prežitie plnohodnotnej jesene života.
Pomáhame v adaptačnom procese získania príjemného pocitu nového domova.