Mgr. Petra Ondrejkovičová

Mgr. Petra Ondrejkovičová

Vedúca sociálneho úseku

E-mail: petra.ondrejkovicova@hestia.sk
Mobil: 0911 144 494

 

Vysokú školu absolvovala v Brne na Masarykovej univerzite v študijnom odbore špeciálna andragogika. Po jej skončení sa presťahovala do Bratislavy a začala pracovať v domove sociálnych služieb, kde za viac ako sedem rokov zažila prácu ako sociálny pracovník, robila administratívu v sociálnej oblasti a tiež viedla Útvar sociálnych a zdravotných služieb. Od augusta 2023 nastúpila do HESTIA n.o. na pozíciu sociálnej pracovníčky a následne od októbra 2023 prevzala funkciu vedúcej sociálneho úseku. Od skončenia vysokej školy sa venovala aj priebežnému celoživotnému vzdelávaniu. Absolvovala viaceré semináre v oblasti nenásilnej komunikácie, motivačných rozhovorov a v témach deinštitucionalizácie. Na jeseň v roku 2021 absolvovala akreditovaný kurz a získala certifikát Manažér kvality v sociálnych službách.

 

Expertise
Education
Experience
Profession
Address
   
Phone
 
Skype
 
Email
 
Website
 
Make an Appoinment
Clients Feedback

image