Ing. Katarína Šimkovičová

Ing. Katarína Šimkovičová

štatutárny zástupca, riaditeľka spoločnosti

E-mail: katarina.simkovicova@hestia.sk

Mobil: 0911 194 449

—————————————————————

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia začala pracovať v Slovenských závodoch technického skla, v bratislavskej Dúbravke – najskôr ako hlavný podnikový kontrolór, neskôr na ekonomickom úseku ako vedúca Odboru plánovania a financovania. Od roku 1994 začína jej profesijná kariéra v sektore bankovníctva a finančníctva. Až do roku 2020 v rámci postupného pôsobenia v 6 bankových inštitúciach sa venovala hlavne financovaniu a správe firemných klientov, projektovému financovaniu v rámci využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov EU a podpore korporátneho segmentu a racionalizácie bankových procesov. K 1.8.2020 prijala ponuku nového vedenia HESTIA n. o. na pozíciu štatutárnej zástupkyne a riaditeľky zariadenia sociálnych služieb.

Expertise
Education
Experience
Profession
Address
   
Phone
 
Skype
 
Email
 
Website
 
Make an Appoinment
Clients Feedback

image