Ako sa stať klientom

V prípade, že máte záujem o využitie zabezpečenia sociálnych služieb u nás, vyplňte prosím túto predbežnú žiadosť a pošlite nám ju na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adresu Hestia n.o., Bošániho 2, 841 02 Bratislava-Dúbravka.


Ak ste sa rozhodli stať klientom nášho zariadenia v rámci "ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA", je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

1.) podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy HESTIA,n.o.

2.) k žiadosti priložiť lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

3.) podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s udaním názvu a adresy HESTIA, n.o. na BSK.

4.) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením právoplatnosti.

VZHĽADOM NA PREBIEHAJÚCU PANDÉMIU COVID-19, JE POTREBNÉ PRI PRIJATÍ PREUKÁZAŤ NEGATÍVNY TEST NA TOTO OCHORENIE. BEZ NEHO NEBUDE KLIENT PRIJATÝ.

Tu si môžete stiahnuť tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť:

 

Ak ste sa rozhodli využiť naše sociálne služby v rámci "ZARIADENIA PRE SENIOROV", je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

1.) podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný mestský úrad - podľa trvalého bydliska.

2.) následne vyplniť a podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s udaním názvu a adresy HESTIA, n.o. na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,
Sekcia sociálnych vecí,
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

3.) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením právoplatnosti.

VZHĽADOM NA PREBIEHAJÚCU PANDÉMIU COVID-19, JE POTREBNÉ PRI PRIJATÍ PREUKÁZAŤ NEGATÍVNY TEST NA TOTO OCHORENIE. BEZ NEHO NEBUDE KLIENT PRIJATÝ.

Tu si môžete stiahnuť tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť:

Predbežná žiadosť o prijatie do zariadenia