Ako sa stať klientom

Ak ste sa rozhodli stať klientom nášho zariadenia, je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

1.) podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy HESTIA,n.o.


2.) k žiadosti priložiť lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

Tu si môžete stiahnuť tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť: