Vytlačiť

Mikuláš zavítal aj k nám

6.decembra chodí medzi dobrých ľudí Mikuláš. Keďže sú medzi nami dobrí a milí ľudia prišiel Mikuláš aj medzi nás. Mikuláš, študent IB programu na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, spolu s dobrovoľníkmi z firmy DLA Piper prišiel s darčekmi a sladkosťami medzi našich klientov. Každému sa milo prihovoril a daroval drobnú sladkosť. Klienti si zaspomínali na Mikuláša z ich mladosti. Na záver sme si zaspievali vianočné koledy.

Vytlačiť

Účasť na vzdelávaní „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“

V dňoch 18. – 22.novembra 2013 sa naša opatrovateľka zúčastnila týždenného školenia na tému „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“, ktoré sa uskutočnilo v Centre MEMORY,n.o. v Bratislave.

V rámci 38 – hodinového akreditovaného kurzu sa účastníci vzdelávali v oblasti priebehu, prejavov a liečby Alzheimerovej choroby, ako identifikovať a uspokojovať potreby ľudí trpiacich touto chorobou, naučili sa zásadám špecifickej komunikácie s klientmi.

Vzdelávanie podporila Nadácia MEMORY finančným príspevkom vo výške 150€.

Vytlačiť

Chystáme sa na dušičky...

Každoročne naši klienti v dopoludňajších aktivačných cvičeniach pripravujú vence na hroby, ktoré potom rodinní príslušníci dajú na hroby blízkych.
Tento rok sme sa rozhodli pre prírodný materiál – listy, ktorých máme plnú záhradu. Listy sme rolovali do ruličiek, z ktorých sme potom tvarovali „listové ruže“. Tie sme následne aranžovali do tvaru venca aj s listami a pomocou taviacej pištole sme ich „lepili“ na podnos.

Vytlačiť

Október mesiac „Úcty k starším“

V jedno októbrové dopoludnie  medzi nás zavítali detičky z blízkej materskej školy. Materská škola sídli na Damborského ulici a tak ich folklórny  súbor má názov Damboranka. Malých Damborákov vedie pani učiteľka Kosecová, ktorá s nimi nacvičila pásmo ľudových piesní a tancov.
Detičky prišli medzi našich seniorov v ľudových krojoch, s krásnymi hláskami a veľkou chuťou zatancovať nám. Naši klienti boli nadšení šikovnosťou malých spevákov a tanečníkov. Na záver naši klienti obdarili deti dlhým potleskom a drobnou sladkosťou.
Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke Kosecovej a malým Damborákom za krásny umelecký zážitok.

A ešte jeden koncert. V sobotu 26.10.2013 prišla medzi nás slečna Dominika Ďatelinková, ktorá svojou hrou na gitaru a spevom ľudových piesní preniesla našich klientov do ich mladosti. Spoločne sme si zaspievali a zahrali. Nehrala len Dominika na gitare, ale aj my. V  rukách našich klientov sa ocitli bubienky, tamburínky, kastanety, prstové činelky, tirangel a hrali sme a spievali.
Bolo nám veru veselo ....

Vytlačiť

Čo je nové v októbri

V rámci mesiaca sme sa zúčastnili na verejnej prezentácie nášho zariadenia v rámci akcie Veľtrh sociálnych aktivít v Bratislave. Akcia bola v OC Lamač 17.októbra 2013, kedy je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby.

Vytlačiť

Deň otvorených dverí

V piatok 18.10 a v sobotu 19.10.2013 v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR sme zorganizovali 2. ročník „Dňa otvorených dverí“.
Po oba dni k nám prichádzali návštevníci, ktorí mali možnosť  prezrieť si zariadenie, zúčastniť sa aktivačných cvičení spolu s klientmi a získať informácie ohľadom procesu prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb.

Prišli nás navštíviť z miestnej samosprávy Karlova Ves ale aj obyvatelia Dúbravky.
Jeden pán nám navrhol, aby sme akciu premenovali na „Deň otvorených dverí a sŕdc“.