Vytlačiť

Ako sa stať našim klientom

Ak ste sa rozhodli stať klientom nášho zariadenia, je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

 1.) podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok

     podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy HESTIA,n.o.,

2.) k žiadosti priložiť lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

V prípade seriózneho záujmu Vám radi poskytneme informácie a tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť.