Vytlačiť

Opatrovateľstvo

Zaopatrenie možno definovať ako pomoc, alebo komplexné zabezpečenie:

  • kŕmenia

  • prezliekania

  • umývania

  • česania

  • strihania vlasov

  • pedikúra a manikúra

  • upratovanie

  • pranie osobnej a posteľnej bielizne a jej žehlenie

O našich klientov je preto veľmi dobre postarané.