Vytlačiť

Ľudia

Ing. Milada Dobrotková, MPH

riaditeľka                                                                                                             

Dobrotkova-foto-na-web

Absolvovala Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej (1984, inžinierka ekonómie) a Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity (2006, odborníčka na riadenie verejného zdravotníctva, MPH).

Vzdelanie si doplnila v roku 2004 certifikovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Pomáhajúca odborníčka v sociálnej práci" v rozsahu 120 hodín, v roku 2007 kurzom "Bazálna stimulácia v opatrovaní" v rozsahu 21 hodín a v rokoch 2007-2008 akreditovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Tréning pamäti a terapeuticko - aktivizačný program  pre ľudí s poruchami pamäti I. a II." s rozsahom 80 hodín.

V roku 2002 založila s ďalšími dvomi zakladateľmi HESTIU. Je riaditeľkou HESTIA, n.o. Vykonáva s klientmi aktivačné cvičenia. Pre klientov sa snaží vytvoriť príjemné prostredie s pocitom domova. Pri svojej práci sa stretáva s rodinnými príslušníkmi, ktorí potrebujú umiestniť svojho otca, mamu, príbuzného. Kladie dôraz na odbornosť, komunikáciu, vytváranie pozitívneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry.

Bc. Rastislav Nádaši

sociálny pracovník - vedúci prevádzky, fakturácia   

 V roku 2012 ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave.
V súčasnosti pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni.

V HESTIA, n.o. pôsobí ako sociálny pracovník, vedúci prevádzky. Jeho úlohou je zabezpečiť prevádzku zariadenia a materiálne vybavenie.


Mgr. Ingrid Silvanova

Odborný zástupca na výkon činností v povolaní sestra

Študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite na fakulte Ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných činností odbor Ošetrovateľstvo, kde získala titul magister.

Úspešne absolvovala kurzy : Efektívny manažér, Manažér kvality v zdravotníctve a v oblasti sociálnych služieb, Bazálna stimulácia v ošetrovateľskej starostlivosti.

Svoje vzdelanie si doplnila aj štúdiom na Berufsfoerderungsinstitut, Viedeň, Rakúsko štátna skúška - diplomovaná opatrovateľka.

V senior centre HESTIA pôsobí ako odborný zástupca na výkon činností – sestra. Vo svojej práci zúročuje svoje bohaté skúsenosti s pôsobenia v rakúskych a nórskych zariadeniach a do nášho zariadenia prináša nové pohľady, nový spôsob práce a prístupu ku klientovi.