Vytlačiť

Chystáme sa na dušičky...

Každoročne naši klienti v dopoludňajších aktivačných cvičeniach pripravujú vence na hroby, ktoré potom rodinní príslušníci dajú na hroby blízkych.
Tento rok sme sa rozhodli pre prírodný materiál – listy, ktorých máme plnú záhradu. Listy sme rolovali do ruličiek, z ktorých sme potom tvarovali „listové ruže“. Tie sme následne aranžovali do tvaru venca aj s listami a pomocou taviacej pištole sme ich „lepili“ na podnos.