Vytlačiť

PODPORTE nás 2% z daní


Ďakujeme, že venujete čas potrebný na vyplnenie tlačiva.
Údaje o prijímateľovi 2 %
Názov:     HESTIA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO:         36077313
Sídlo:         Čachtická 17, 831 06 Bratislava


POSTUP:
Ak ste zamestnanec:
1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2015 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2.    Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať!
3.    Najneskôr do 30. 4. 2015 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.  
4.    Kompletný postup na stiahnutie tu.
Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:
5.    Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.
6.    Údaje o prijímateľovi 2 %
Názov: HESTIA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36077313
Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava
7.    Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2015.

Ak ste právnická osoba:
     1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane - viď údaje o prijímateľovi
    2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2015