Vytlačiť

Vítame nové dobrovoľníčky

Po náročnom výbere sme náš dobrovoľnícky tím posilnili o nové dobrovoľníčky. Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníčkam – Betke, ktorá je u nás od prvého náboru t.j. od roku 2007, Janke, Daniele, Danke, Katke a novým dobrovoľníčkam Kristínke, Márii a Norike za ich dobrovoľnícku prácu, za ich čas, ktorý venujú našim klientom.