Vytlačiť

Mikuláš v HESTIA, n.o.

Pani Anastázia nám zaspievala zopár piesní o Mikulášovi, pani Anička nám zarecitovala o Zime a Papučkách. Spoločne sme si zaspievali Tichú noc.
DLA Piper ďakujeme za príjemného Mikuláša, sladké koláčiky a úžasné darčeky – kancelárske pomôcky.
 2014 Mikulas 2 512 x 338    2014 Mikulas 1 338 x 512   2014 Mikulas 3 512 x 338

                  2014 Mikulas 4 512 x 338       2014 Mikulas 5 512 x 338
Tešíme sa, že keď sa rok s rokom opäť stretne, stretneme sa aj my.