Vytlačiť

Vzdelávanie - „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“.

V rámci zvyšovania odbornosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou sa naša opatrovateľka Deniska zúčastnila školenia „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“. Na vzdelávanie sme získali finančnú podporu z Nadácie MEMORY. Výška finančnej podpory bola vo výške 120€.
Akreditované školenie bolo týždňové v termíne od 20.-24.októbra 2014 v Centre MEMORY, n.o. v Bratislave. Účastníci sa oboznámili s druhmi demencií, zo zameraním na Alzheimerovu chorobu a formami aktivácií a terapií nefarmakologických prístupov. Veľmi cenné sú skúsenosti so spôsobmi komunikácie s ľuďmi trpiacimi demenciami a ako zvládať problémové správanie klientov.