Vytlačiť

Účasť na vzdelávaní „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“

V dňoch 18. – 22.novembra 2013 sa naša opatrovateľka zúčastnila týždenného školenia na tému „Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách“, ktoré sa uskutočnilo v Centre MEMORY,n.o. v Bratislave.

V rámci 38 – hodinového akreditovaného kurzu sa účastníci vzdelávali v oblasti priebehu, prejavov a liečby Alzheimerovej choroby, ako identifikovať a uspokojovať potreby ľudí trpiacich touto chorobou, naučili sa zásadám špecifickej komunikácie s klientmi.

Vzdelávanie podporila Nadácia MEMORY finančným príspevkom vo výške 150€.