Vytlačiť

2% z dane

Ďakujeme, že venujete čas potrebný na vyplnenie tlačiva.

Údaje o prijímateľovi 2 %:
Názov: HESTIA n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 36077313
Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo fyzickej osoby
Pokyny