Vytlačiť

Spoločné čítanie v HESTII

Október – Mesiac úcty k starším. Už po tretí krát sme medzi nami privítali študentov a pani Mgr. Šestákovú z Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ul. v Bratislave, na spoločné čítanie.
Cez rozprávky Hansa Christiana Andersena, Pavla Dobšinského sme sa preniesli do detstva, do čias kedy my sme čítali našim deťom a vnúčatám. Čítanie Babičky od Boženy Němcovej nás prenieslo do čias kedy úcta k staršim znamela viac ako teraz.
Ďakujeme študentom a pani profesorke za príjemné prežitie pondelkového dopoludnia a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity. Aktuálne foto z akcie TU.