Vytlačiť

Seniorské výmeny

V dňoch 29.5. – 14.6.2013 sme privítali medzi sebou tri dobrovoľníčky seniorky z Českej republiky – pani Blanku, pani Johanku a pani Kristínku. Medzi dobrovoľníčkami a našimi klientmi nebola jazyková bariéra a tak hneď od prvého dňa vznikli milé vzťahy. Dobrovoľníčky sa zúčastňovali dopoludňajších aktivačných cvičení, pomáhali klientom v rámci arteterapie a tréningoch pamäti, spievali sme spolu, prechádzali sa po terase, cvičili. Pri obede zas boli nápomocné pri kŕmení.

Dobrovoľníčky si v Bratislave užili povodne aj teplé slnečné dni. Posledný deň sa zapojili do akcie Naše mesto, na našej terase vysadili spolu s klientmi stromčeky.