Vytlačiť

Akcia Naše mesto

V dňoch 14. – 15. júna 2013 sa naše zariadenie HESTIA,n.o. zapojilo do akcie Naše mesto, ktoré vyhlásila Nadácia Pontis (http://www.nasemesto.sk). V rámci akcie u nás 15 dobrovoľníkov odpracovalo spolu 95 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci nám pomohli naplniť veľkokapacitný kontajner nepotrebným nábytkom z našej pivnice, vyčistili záhradu od odpadu (papiere, sáčky) a vysadili stromčeky – tuje, z ktorých sa vytvoril stálozelený plot. V kvetinovej záhradke vysadili letničky, ktoré svojimi farbami oživili exteriér a spoločne sme vybudovali aj bylinkovú záhradu. Slnečný deň sme ukončili spoločnou grilovačkou dobrovoľníkov s klientmi.