Vytlačiť

Akcia Nadácie Pontis „Naše Mesto“, dňa 8.6.2018 v HESTII n.o., Dúbravka, Bratislava

Dňa 8.6.2018 bol krásny slnečný piatok a prišlo k nám 10 dobrovoľníkov z advokátskej firmy DLA Piper a 7 dobrovoľníkov z firmy Siemens s. r. o.. Dobrovoľnícky deň trval od 9 do 12 hodiny. Počas dňa sa do akcie zapojili aj 11-ti zamestnanci a klienti zariadenia HESTIA n.o., Dúbravka. Spoločne sme skrášľovali park zariadenia. Hlavnými činnosťami bolo: strihanie ozdobných kríkov, vypletie záhonov s liečivými bylinami, očistenie a rozšírenie zanesených chodníkov, prerezanie krov, zrezanie prerastených haluzí zo stromov, odstránenie starších odrezaných haluzí, naplnenie kontajnera odpadom zo záhrady. Naši klienti pomohli pri úprave záhonov, zametaní chodníkov, skladaní nového záhradného nábytku. P. kuchárka pripravila na občerstvenie minerálku s ovocím a chlieb s masťou, cibuľou a paradajkami.

Na dobrovoľnícky deň sme zabezpečili veľkokapacitný kontajner (9m3). Kontajner bol pristavený v ranných hodinách a popoludní, po skončení dobrovoľníckeho dňa odvezený. Výsledkom spoločnej aktivity zostala z veľkej časti upravený park a plný kontajner biologického odpadu. Poskytnutý grant z Nadácie Pontis v rámci aktivity Naše Mesto sme použili na čiastočnú úhradu nákladov na kontajner.

Chceme sa ešte raz všetkým zúčastneným poďakovať za dobre odvedenú prácu a pekný park v ktorom môžu klienti s príbuznými a návštevami stráviť príjemné chvíle oddychu počas dňa a Nadácii Pontis za poskytnutý grant.

Mgr. Pavla Turkovičová

                                                         soc. pracovník-terapeut, koordinátor dobrovoľníckej práce

     HESTIA n.o. Bošániho 2, Bratislava

 

                                      Nase-mesto-2018-1                                          Nase-mesto-2018-2