Vytlačiť

Gitarový januárový koncert

V podaní Jozefa Guldána sme si spoločne vypočuli hudbu 20.storočia – skladby Hectora Villa Lobosa. Pokojné tóny Prelúdia, Mazurky choro a Scottiche choro v nás zanechali príjemný zážitok.
Foto TU.