Vytlačiť

Október mesiac „Úcty k starším“

V jedno októbrové dopoludnie  medzi nás zavítali detičky z blízkej materskej školy. Materská škola sídli na Damborského ulici a tak ich folklórny  súbor má názov Damboranka. Malých Damborákov vedie pani učiteľka Kosecová, ktorá s nimi nacvičila pásmo ľudových piesní a tancov.
Detičky prišli medzi našich seniorov v ľudových krojoch, s krásnymi hláskami a veľkou chuťou zatancovať nám. Naši klienti boli nadšení šikovnosťou malých spevákov a tanečníkov. Na záver naši klienti obdarili deti dlhým potleskom a drobnou sladkosťou.
Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke Kosecovej a malým Damborákom za krásny umelecký zážitok.

A ešte jeden koncert. V sobotu 26.10.2013 prišla medzi nás slečna Dominika Ďatelinková, ktorá svojou hrou na gitaru a spevom ľudových piesní preniesla našich klientov do ich mladosti. Spoločne sme si zaspievali a zahrali. Nehrala len Dominika na gitare, ale aj my. V  rukách našich klientov sa ocitli bubienky, tamburínky, kastanety, prstové činelky, tirangel a hrali sme a spievali.
Bolo nám veru veselo ....

Vytlačiť

Čo je nové v októbri

V rámci mesiaca sme sa zúčastnili na verejnej prezentácie nášho zariadenia v rámci akcie Veľtrh sociálnych aktivít v Bratislave. Akcia bola v OC Lamač 17.októbra 2013, kedy je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby.

Vytlačiť

Deň otvorených dverí

V piatok 18.10 a v sobotu 19.10.2013 v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR sme zorganizovali 2. ročník „Dňa otvorených dverí“.
Po oba dni k nám prichádzali návštevníci, ktorí mali možnosť  prezrieť si zariadenie, zúčastniť sa aktivačných cvičení spolu s klientmi a získať informácie ohľadom procesu prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb.

Prišli nás navštíviť z miestnej samosprávy Karlova Ves ale aj obyvatelia Dúbravky.
Jeden pán nám navrhol, aby sme akciu premenovali na „Deň otvorených dverí a sŕdc“.

 

Vytlačiť

Deň dobrovoľníctva 2013 - Dobrovoľnícke umývanie okien

V sobotu 21.9.2013 sme sa zapojili do Dní dobrovoľníctva 2013, ktoré organizovalo národné dobrovoľnícke centrum C.A.R.D.O.

Do našej akcie sa zapojilo 14 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 60 hodín dobrovoľníckej práce. Počas dňa nám dobrovoľníci pomohli umyť okná v izbách našich klientov. Medzi nami sme privítali zamestnancov DM drogerie markt, s.r.o., ZSE Energia, dobrovoľníkov z C.A.R.D.O.

I keď nám počasie neprialo našu obľúbenú grilovačku sme nevynechali a úspešný deň sme ukončili príjemným posedením.

 

Vytlačiť

Seniorské výmeny

HESTIA, n.o. sa v spolupráci s dobrovoľníckou organizáciou C.A.R.D.O. zapojila do programu Seniorskej výmeny.

Vytlačiť

Akcia Naše mesto

HESTIA, n.o. Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov sa 14.júna 2013 zapojila do akcie Naše mesto.