Stravovanie

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov poskytuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje, podľa stravných jednotiek.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a dve ľahšie jedlá, pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte tri ľahšie jedlá.

Za stravnú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na potraviny a suroviny. Strava sa pripravuje v moderne zariadenej kuchyni vo vlastných priestoroch.