Zdravotná starostlivosť

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov poskytuje v oblasti zdravotnej starostlivosti:

  • Primárnu zdravotnú starostlivosť prostredníctvom zmluvného lekára
  • Návštevu urológa, psychiatra, neurológa
  • Vedenie zdravotnej dokumentácie
  • Meranie a sledovanie základných životných funkcií