Opatrovateľstvo

Zaopatrenie možno definovať ako pomoc, alebo komplexné zabezpečenie:

  • kŕmenia
  • prezliekania
  • umývania
  • česania
  • strihania vlasov
  • pedikúra a manikúra
  • upratovanie
  • pranie osobnej a posteľnej bielizne a jej žehlenie

O našich klientov je preto veľmi dobre postarané.