Dobrovoľníci

Vďaka občianskemu združeniu CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v rámci medzinárodného projektu ELLA sme v roku 2007 v našom zariadení prvý krát vyškolili dobrovoľníkov pre našich klientov. Dobrovoľníci prinášajú našim klientom "život z vonka", prinášajú informácie, podnety, názory, ktoré im nemôže dať rodina ani zamestnanci zariadenia. Cieľom dobrovoľníckeho programu v našom zariadení je podporiť udržanie pamäťových a pohybových schopností  našich klientov. Naši klienti sa tešia na návštevy dobrovoľníkov.
HESTIA, n.o. sa každoročne na jeseň zapája do Dní dobrovoľníctva, ktoré organizuje občianske združenie CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí a na jar do akcie Naše mesto organizované nadáciou Pontis.
V našom zariadení sa uskutočňujú firemné dobrovoľnícke dni. Títo dobrovoľníci nám pomáhajú s úpravou záhrady, maľujú steny a zárubne dverí, ktoré sa ničia pri manipulácii s vozíkmi. Každý takýto deň končí príjemným posedením dobrovoľníkov s našimi klientmi pri mastnom chlebe s cibuľou alebo v lete opekačkou. Na záver si zvykneme zaspievať, aj zatancovať.