Služby

Služby

Náš tím špecialistov non stop zabezpečuje komplexnú starostlivosť o klientov nášho zariadenia. Ku každému obyvateľovi nášho senior centra pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho jedinečné potreby. V súlade s platnou legislatívou SR poskytujeme celoročnú sociálnu starostlivosť, opatrovateľskú službu, prepravnú službu a spoločné stravovanie v jedálni pre dôchodcov. Portfólio našich základných služieb zahŕňa:

  • sociálne služby - zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie.

  • opatrovateľstvo - zahŕňa pomoc a komplexné zabezpečenie kŕmenia, prezliekania, umývania, osobnej hygieny a pod.

  • zdravotnú starostlivosť - primárnu prostredníctvom zmluvného lekára priamo v budove zariadenia.

  • lieky a hospitalizáciu - podľa predpisov lekára, poskytovanie a zabezpečenie zdravotníckych pomôcok a zabezpečenie odborných vyšetrení.

  • rôzne voľnočasové aktivity - primerané veku a zdravotnému stavu klientov

  • stravovanie - je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov.

  • ubytovanie - poskytuje primerané pohodlie v izbách s možnosťou vlastného sociálneho zariadenia.

  • dobrovoľníci – pre naše zariadenie máme vyškolených dobrovoľníkov, ktorí pravidelne raz do týždňa navštevujú klientov.