Info

HESTIA, n.o. Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov ponúka a poskytuje:

 • Stravu pripravovaná vo vlastnej kuchyni
  • týždenná príprava jedálneho lístka, príprava stravy za dodržania HACCP
  • strava podľa individuálnych potrieb klienta a predpisu lekára a sestry podávaná ako raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, prípadne druhá večera
  • sledovanie spokojnosti so stravou a zaraďovanie a vyraďovanie jedál
    
 • Ubytovanie v 2-ložkových izbách pre 34 klientov

 • Pomoc pri sebaobslužných úkonoch podľa individuálnych potrieb klienta
  • podávanie stravy
  • vykonávanie, alebo pomoc pri dennej a komplexnej hygiene, vrátane česania, holenia, čistenia zubnej protézy
  • obliekanie, prezliekanie a vyzliekanie, obúvanie a vyzúvanie
  • zabezpečenie poriadku a čistoty lôžka, izby
  • pranie, žehlenie, drobné úpravy bielizne a šatstva
  • podávanie liekov pripravených sestrami
  • prebaľovanie, polohovanie, sledovanie príjmu a výdaja tekutín, sledovanie stolice, podkladanie podložnej misy
  • presun z lôžka do spoločenskej miestnosti, na toaletu, denné aktivity a späť

 • Systém zdravotnej starostlivosti
  • spolupracujeme s lekármi a lekárňou):
   • vyšetrenia lekárov pri lôžku klientov zariadenia (praktického lekára pre dospelých, psychiatra, neurológa, chirurga, urológa)
   • predpis liekov, zdravotníckych pomôcok a ich dodanie do zariadenia
  • poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť sestier
   • ambulancie s lekárom a spolupráca s odbornými lekármi
   • nastavenie komplexného ošetrovateľského plánu klienta podľa predpisu lekárov
   • vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
   • príprava liekov podľa predpisu lekárov
   • ošetrovanie podľa predpisu lekárov a prevencia vzniku akýchkoľvek rán
   • meranie základných životných funkcií
   • meranie glykémie a podávanie inzulínu
   • podávanie injekčnej terapie
   • podľa ordinácie lekára odsávanie hlienov, používanie biolampy, kyslíkovej terapie

 • Zabezpečenie voľno časových aktivít a duchovnej podpory
  • dopoludňajšie skupinové cvičenia zamerané na aktivovanie dlhodobej a krátkodobej pamäti, koordinácie pohybov dolných a horných končatín, vštepovanie do pamäti podľa individuálnych možností klienta
  • pravidelné duchovné stretnutia s kňazom pri rozhovore, čítaní svätého písma, spievaní a rozhovoroch
  • zabezpečovanie služieb Božích pred Veľkonočnými a Vianočnými sviatkami, prípadne podľa potreby klienta
  • možnosť sledovať programy káblovej televízie v každej spoločenskej miestnosti
  • sledovanie interných oznamov (jedálny lístok, diéta) vo vnútornej sieti
  • posedenie pri čaji, káve v záhrade, spoločenských miestnostiach navzájom, s dobrovoľníkmi, rodinnými príslušníkmi a návštevami
  • práce v záhrade, používanie knižnice, pripojenia na internet
  • organizovanie záhradných slávností s grilovaním na začiatku a konci leta
  • organizovanie Fašiangovej zábavy, letných záhradných osláv, vianočné posedenie

 • Dobrovoľnícke aktivity
  • nábor, školenia, supervízie s dobrovoľníkmi, ktorí pravidelne navštevujú klientov na základe zmluvy v súlade s etickým kódexom a zásadami mlčanlivosti
  • príprava dobrovoľníckej, firemnej pomoci pri úpravách, opravách a údržbe zariadenia a záhrady
  • príprava dobrovoľníckych návštev známych osobností s posedením s klientmi
  • práca dobrovoľníkov v rámci medzinárodnej výmeny dobrovoľníkov v Európe

 • Doplnkové služby
  • zabezpečenie drobných nákupov
  • manikúra, pedikúra, strihanie a farbenie vlasov
  • možnosť pripraviť si kávu, čaj, použiť mikrovlnku
  • možnosť využívať káblovú televíziu, rádio, internet na izbách klientov