Dokumenty

Cenník služieb, platný od 1.3.2021

Odporúčania k manažmentu prijmu klientov do Zss a MP.

Prehlásenie k príjmu klienta v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID 19

 VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Domáci poriadok

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o.  2020

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2020

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o. 2019

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2019

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o. 2018

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2018

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2020

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2019 

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2018

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2017

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2016

HESTIA, n.o. registrácia časť 1

HESTIA, n.o. registrácia časť 2

HESTIA, n.o. registrácia časť 3

Zmluva na doplnkové služby (podľa OZ)