Vytlačiť

Dokumenty

Cenník služieb, platný od 1.4.2018 

Domáci poriadok

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o. 2017

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2017

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2016

HESTIA, n.o. registrácia časť 1

HESTIA, n.o. registrácia časť 2

Zmluva na doplnkové služby (podľa OZ)


Špecializované zariadenie - Výpočtový list 2015 - 1

Špecializované zariadenie - Výpočtový list 2015 - 2

Špecializované zariadenie - Zmluva
 


ARCHÍVNE DOKUMENTY


Cenník služieb 2017  

Cenník služieb 2016

HESTIA, n.o. cenník

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o. 2016

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2016

 

Cenník služieb 2015

 

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2015

 

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o. 2015

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2015

HESTIA, n.o. Správa o činnosti za rok 2014

 

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ HESTIA, n.o. 2014

 

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2014

 

Výročná správa HESTIA, n.o. za rok 2013

Výročná správa o hospodárení HESTIA, n.o. za rok 2013

Ekonomicky oprávnené náklady DSS HESTIA, n.o. 2013

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS HESTIA, n.o. 2013

HESTIA, n.o. návrh rozpočtu na rok 2013

Zmluva DSS 2013

Výročná správa HESTIA, n.o. za rok 2012

 

Ekonomicky oprávnené náklady DSS HESTIA, n.o. 2012.

Ekonomicky oprávnené náklady DSS + ZSS HESTIA, n.o. 2012

Ekonomicky oprávnené náklady ZSS HESTIA, n.o. 2011

Zmluva na služby DSS (domov sociálnych služieb)

Zmluva na služby ZPS (zariadenie pre seniorov)

Archivované dokumenty